Hvem - Hva - Hvor

av Arnfinn Clementsen

Innledning: Hvem – hva - hvor
Hvem er jeg? Hva er meningen med livet?
Hvor kommer jeg fra – og hvor er jeg på vei?

Jer 29:11 For Jeg vet hvilke tanker Jeg tenker om dere, sier Herren, tanker til fred
og ikke til noe ondt. Jeg vil gi dere framtid og håp

1. Skjebnetro eller Guds plan
- Vi hører ofte at folk snakker om skjebnen, på godt og vondt; "skjebnen førte oss sammen", "skjebnen ville det slik", "det var min skjebne i livet at det og det skjedde".
Finnes det en skjebne - en forutbestemmelse til godt eller vondt, noe som følger våre liv som vi ikke kan gjøre noe med?

Mange mennesker i vår tid søker overnaturlig ledelse som f. eks. astrologi. Kjendiser står fram og forteller at de er avhengige av ukens personlige horoskop. De mener de på denne måten er inspirert og guidet av en usynlig og overnaturlig kraft. .
Andre, ikke minst innen New Age, sier de har funnet det indre lys som veileder dem.

- Jeg tror ikke på skjebnen som en usynlig kraft som styrer vårt liv mot godt eller vondt. Jeg tror ikke på en mystisk forut bestemmelse for våre liv.
Jeg tror heller ikke at det er mening med alt som skjer. Jeg tror vi må innse at det skjer mange meningsløse ting i denne verden, og det er mange spørsmål vi ikke får svar på i dette livet.
Kampen mellom det onde og gode kan heller ingen fornekte!

Først og fremst er jeg overbevist om at det finnes en hensikt med hvert eneste menneskes liv, en god plan - en Guds plan

2. Du er skapt for en hensikt
Skapt - planlagt - og ønsket - av Gud!
Ef 1:4 Han utvalgte oss i Ham før verdens grunnvoll ble lagt
Sal 139:16 Som foster så Dine øyne meg. Og i Din bok var de alle
skrevet ned, de dager som var fastlagt for meg, før en eneste av
dem var kommet.
Skapt til å leve evig - en åndelig skapning
Fork 3:11 Alt har Han gjort vakkert i sin tid. Også evigheten har Han lagt ned
i deres hjerte
Skapt til å leve i fellesskap med Gud
Joh 17:3 Og dette er det evige livet, at de kjenner Deg, Den eneste sanne
Gud, og Jesus Kristus, Ham som Du har utsendt
Skapt til noe godt - en god plan
Jer 29:11 For Jeg vet hvilke tanker Jeg tenker om dere, sier Herren, tanker til
fred og ikke til noe ondt. Jeg vil gi dere framtid og håp

3. Jesus er den store forskjellen
Hvordan komme inn i denne gode planen? Hvordan finne hensikten med livet?
Svaret er ikke en religion.
Religion er menneskets vei til Gud. Jesus er Guds vei til mennesket!
Joh 3:16 For så har Gud elsket verden at Han gav Sin Sønn, Den Énbårne,
for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv All religion går ut på å finne Gud og tilfredsstille Gud, men Gud har allerede gitt sin sønn, Jesus Kristus for at vi skal bli frelst.

Avslutning:
Velg Jesus og ønsk Ham velkommen inn i ditt liv som frelser og Herre!

 

Hvem - Hva - Hvor Hvem - Hva - Hvor

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda