Hva vil Gud i 2015

av Jan Inge Espedal

1. Tim. 2, 4:
«Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.»
Han som vil at alle mennesker skal bli frelst

Hva vil Gud i 2015?
av Jan Inge Espedal

1. Tim. 2, 4:

«han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.»

----------------------------------------------------------------------------

For English - please copy the study in "Google Translate"

-----------------------------------------------------------------------------

Guds store plan er å gjøre alt Han kan for at mennesker skal ta imot frelsen som er tilgjengelig 

gjennom Jesu frelsesverk. Allerede før Jesus kom til jorda, ser vi hvordan Gud viser nåde og 

strekker seg for at folk skal komme til tro på den levende Gud. Historien om Jona, som står i 

Det gamle testamentet i boken «Jona», er en inspirerende fortelling.

 

Jona kapittel 1 - 4 


Bokens hendelsesforløp:

Gud kaller Jona til å reise til Ninive med et budskap fra Gud til folket, men Jona prøver å 

flukte bort fra Gud og oppdraget. Gud sender en storm slik at skipet han er om bord på holder 

på å gå under, men da sjømennene kaster Jona over bord stiller stormen. Sjømennene får 

ærefrykt for Jona sin Gud, og ofrer og avlegger løfter. 

 

Jona holder på å drukne, men Gud sender en stor fisk som sluker Jona. Jona er i fiskens buk i 

tre dager og han ber til Gud. Gud svarer ved å tale til fisken om å få Jona opp på tørt land. 

Fisken spyr Jona opp på tørt land slik som Gud ønsket. 

 

Gud gir oppdraget til Jona på ny, og denne gangen er Jona lydig. Folket i Ninive vender seg 

om fra ondskapen, utlyser en faste, og roper til Gud. Da angrer Gud den ulykken som skulle 

komme over byen, og viser folket nåde.

 

Jona blir irritert på at Gud ikke straffer folket i Ninive, som tidligere hadde terrorisert og gjort 

mye ondt mot Israel. Jona setter seg ned og håper fortsatt at byen Ninive skal bli rammet av 

Guds vrede. I solsteiken lar Gud det vokse opp en plante som gir skygge for Jona. Jona blir 

meget glad i planten. Neste dag lar Gud en mark bite i planten slik at den visner og dør. Jona 

blir meget sint. 

 

Gud forklarer Jona at hvis han som hadde så stor glede i planten som gav han skygge, skulle 

ikke da Gud ha omsorg for folket i Ninive som var anslått til 120 000 innbyggere? 

 

Hva vi kan lære:

- Det lønner seg alltid å gjøre det Gud kaller oss til

- Selv om vi velger feil, kan Gud vende det til noe godt (sjømennene fikk se Guds 

storhet på grunn av at Jona var på båten deres) 

- Gud har et større perspektiv enn mennesker. (Han så et stort folk i nød, mens Jona 

tenkte snevert og egoistisk)

- Gud er nådig (Gud redder Jona fra drukningsdøden ved å sende en stor fisk)

- Gud gir nye muligheter (Jona får en ny sjanse til å dra til Ninive)

- Gud er nådig (Da folket i Ninive omvender seg, sparer Gud dem for ødeleggelse)

- Gud taler slik at mennesker kan forstå det (Gud bruker planten som Han lar vokse opp 

som et eksempel på å forklare Jona hvorfor Han har medlidenhet med folket i Ninive)

- Det er bra for mennesker å prøve å se ting fra Guds perspektiv (Jona var opptatt av sitt 

eget ve og vel under planten som gav han skygge. Gud hadde omsorg for et helt folk.

- Gud kaller oss til å bety en positiv forskjell for andre mennesker (Jona ble Guds 

sendebud)

----------------------------------------------------------

TIL SAMTALE I LIVSGRUPPENE

-------------------------------------------------------------

Hva sier Gud til deg personlig?

Hvordan kan du få frimodighet til å gjøre det som Gud kaller deg til?

Hva kan du gjøre for oftere å se mennesker og situasjoner fra Guds perspektiv?

Hva vil Gud i 2015 Hva vil Gud i 2015

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda