Hva kristenlivet egentlig handler om

av Arnfinn Clementsen

Efeserbrevet
Efeserbrevet forklarer hva kristenliv og menighetsliv handler om.
Mange er opptatt av hva det IKKE handler om;
kirkebygg, ritualer, ytre ting, gode gjerninger, hvordan vi ser ut osv.
Brevt består av en lærende del (teologisk) kapittel 1-3
og en formanende (praktisk) del kapittel 4-6.

Vi kan dele det inn med stikkordene SITTE - VANDRE - STÅ:
Sitte: Vår stilling i Kristus Efes 1:1 - 3:21
Vandre: Vårt liv i denne verden Efes 4:1 - 6: 9
Stå: Vår stilling innfor fienden Efes 6:10 - 6:24

1. Slapp av
Det handler ikke om hva du gjør.
Slutt å prøve å være en "fantom-kristen"
"Hvis jeg bare hadde bedt mer, lest mer i Bibelen, eller gjort mer????"
Det finnes ingen MÅ eller BURDE i kristen tro!
Vi lever ikke i den gamle pakt - under loven!
Dette er ingen religion!
Efes 1:3-13 Lovet være vår Herre Jesu Kristus Gud og Far! Han har...
Å SITTE betyr å HVILE med HELE VÅR VEKT på JESUS
og det HAN HAR GJORT

2. Lev livet
Det handler om å leve fra den indre kilden - DHÅ i oss
Vekst og forandring fra innsiden og ut pga det nye livet vi har fått
Efes 4,1-6 formaner dere da til å vandre verdig det kall
"Kristne tror ikke bare på Kristus; deres liv er i Ham. Som roten i jorden, grenen på vintreet, fisken i havet, fuglen i luften, slik er den kristnes liv i Kristus" (Francis Foulkes)

3. Stå fast
Ikke bygg på følelser, men på hva Jesus har gjort
Efes 6,1-17 bli stående / stå derfor fast
Stå fast - ikke i din egen kraft, men i hans kraft,

Konklusjon: Vi må bygge på det Jesus har gjort
Efes. 1:15-23 og at deres forstands øyne blir opplyst

 

Hva kristenlivet egentlig  handler om Hva kristenlivet egentlig  handler om

Tilbake til talereferater

 

 

Den samme Jesus

av Arnfinn Clementsen

”Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid”
”Jesus Christ is the same yesterday, today and forever”
Hebr 13:8

NB! Podcast ikke tilgjengelig fra vanlig "kanal" - men trykk på lenken under, og du kan høre den likevel!

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda