Hva kristenlivet egentlig handler om

av Arnfinn Clementsen

Efeserbrevet
Efeserbrevet forklarer hva kristenliv og menighetsliv handler om.
Mange er opptatt av hva det IKKE handler om;
kirkebygg, ritualer, ytre ting, gode gjerninger, hvordan vi ser ut osv.
Brevt består av en lærende del (teologisk) kapittel 1-3
og en formanende (praktisk) del kapittel 4-6.

Vi kan dele det inn med stikkordene SITTE - VANDRE - STÅ:
Sitte: Vår stilling i Kristus Efes 1:1 - 3:21
Vandre: Vårt liv i denne verden Efes 4:1 - 6: 9
Stå: Vår stilling innfor fienden Efes 6:10 - 6:24

1. Slapp av
Det handler ikke om hva du gjør.
Slutt å prøve å være en "fantom-kristen"
"Hvis jeg bare hadde bedt mer, lest mer i Bibelen, eller gjort mer????"
Det finnes ingen MÅ eller BURDE i kristen tro!
Vi lever ikke i den gamle pakt - under loven!
Dette er ingen religion!
Efes 1:3-13 Lovet være vår Herre Jesu Kristus Gud og Far! Han har...
Å SITTE betyr å HVILE med HELE VÅR VEKT på JESUS
og det HAN HAR GJORT

2. Lev livet
Det handler om å leve fra den indre kilden - DHÅ i oss
Vekst og forandring fra innsiden og ut pga det nye livet vi har fått
Efes 4,1-6 formaner dere da til å vandre verdig det kall
"Kristne tror ikke bare på Kristus; deres liv er i Ham. Som roten i jorden, grenen på vintreet, fisken i havet, fuglen i luften, slik er den kristnes liv i Kristus" (Francis Foulkes)

3. Stå fast
Ikke bygg på følelser, men på hva Jesus har gjort
Efes 6,1-17 bli stående / stå derfor fast
Stå fast - ikke i din egen kraft, men i hans kraft,

Konklusjon: Vi må bygge på det Jesus har gjort
Efes. 1:15-23 og at deres forstands øyne blir opplyst

 

Hva kristenlivet egentlig  handler om Hva kristenlivet egentlig  handler om

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda