Hva kan vi lære av de 10 bud?

av Thomas Ims

 

Hva kan vi lære av de 10 bud?
1. Gud gav budene som BEKREFTELSE på en relasjon, ikke som en BETINGELSE! Budene kom først 3 måneder etter at Gud hadde reddet jødefolket ut av slaveri, reddet dem i ødemarken og tatt vare på dem gjennom trengsel og mangel.
2. De første budene tar for seg det aller viktigste: Ha Gud som nummer 1 i livet, i sentrum og som kjerne i hele ditt liv. Bommer en her, blir alt annet bare et mas og et stress.
3. At Gud den gang – og den dag i dag – bryr seg om hvordan vi lever livet vårt og behandler andre mennesker.

Hva kan vi lære av de 10 bud? Hva kan vi lære av de 10 bud?

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda