Hva er egentlig viktig?

av Jan Inge Espedal

I starten av et nytt år kan det være nyttig å reflektere omkring hva som er viktig i livet, og hva som eventuelt ikke er så viktig. I et samfunn der tempoet kan være forholdsvis høyt og gjøremålene mange, er det en utfordring å «leve livet» framfor å «bli levd». Ved å reflektere omkring hva som egentlig er viktig, er det større sjanse for at man disponerer mer tid og krefter på det som betyr mest.

Referat fra preken 5. januar 2014:

Hva er egentlig viktig?

av Jan Inge Espedal

I starten av et nytt år kan det være nyttig å reflektere omkring hva som er viktig i livet, og hva som eventuelt ikke er så viktig. I et samfunn der tempoet kan være forholdsvis høyt og gjøremålene mange, er det en utfordring å «leve livet» framfor å «bli levd». Ved å reflektere omkring hva som egentlig er viktig, er det større sjanse for at man disponerer mer tid og krefter på det som betyr mest.  

Hva er egentlig viktig? 

----------------------------------------------------------------------------
For English - please copy the study in "Google Translate"
-----------------------------------------------------------------------------

1. Det viktige fundamentet, Jesus Kristus

 

1. Johannes 2, 1-2

Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en talsmann hos Far, Jesus Kristus, Den rettferdige. 

Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens.

 

Johannes 1, 16 - 17

Av hans fylde har vi alle fått, nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.

 

Romerbrevet 8, 1

Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.

 

2. Hva er egentlig viktig?

 

A) Utseende vs Nestekjærlighet

Matteus 22, 36 - 39

«Mester, hvilket bud er det største i loven?» Han svarte: «' Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.' Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: ' Du skal elske din neste som deg selv.

1. Timoteus 2, 9 - 10

På samme måte vil jeg at kvinnene skal ha en fin fremferd. De skal smykke seg med måte og forstand, ikke med alle slags fletninger, gullsmykker, perler eller dyre klær, men med gode gjerninger, slik det passer seg for kvinner som vil leve gudfryktig.

 

Nestekjærlighet er i særklasse mye viktigere enn hvordan vi ser ut. Utseende er forgjengelig, mens nestekjærlighet har betydning både for dette livet og det som kommer.

 

Vær eier av utseende, vær stolt av hvordan du ser ut, gjør det beste ut av det du har fått, men ikke la utseende eie deg

B) Materielle goder vs Sjenerøsitet

1. Timoteus 6, 10

For kjærligheten til penger er roten til alt ondt. Drevet av den er mange ført vill, bort fra troen, og har påført seg selv mange lidelser.

 

1. Mosebok 26, 12 - 13

Isak sådde korn der i landet, og det året fikk han hundre ganger det han hadde sådd. Herren velsignet ham så han ble rik. Han ble mer og mer velstående, og til slutt var han svært rik.

 

Guds hjerte er å velsigne mennesker, også materielt. Vi kan bruke materielle goder til å ære Gud og velsigne medmennesker.

 

Hvis vi sammenligner materielle goder og sjenerøsitet, er det ingen tvil om at sjenerøsitet er mye viktigere.

 

Vær eier av materielle goder, gjør det beste ut av det du har fått og får, men ikke la penger og materielle goder eie deg.

C) Fysisk trening vs Gudsliv (åndelig liv)

1. Timoteus 4, 8

For kroppslig øving er nyttig til noe, men gudsfrykt er nyttig til alt. Til den er det knyttet et løfte både for dette livet og for det som kommer.

Fysisk trening har mye positivt med seg, men Gudsliv er i særklasse mye viktigere.

Vær eier av din fysiske kropp, gjør det beste ut av det du har fått, men ikke la kropp og trening eie deg

 

D) Livet på jorden vs Livet etter døden

Matteus 6, 19 - 21

Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der verken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler. For der skatten din er, vil også hjertet ditt være.

 

Johannes Åpenbaring 21, 1

Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer.

 

Ha beina godt plantet på jorda, gjør det beste ut av livet her, men ikke vær så godt plantet at du ikke tenker i evighetsperspektiv

F) Fin fasade vs Integritet

Luk 16, 10 Den som er trofast i smått, er også trofast i stort. Og den som er urettferdig i smått, er også urettferdig i stort.

Kolosserbrevet 3.23: Og alt dere gjør, gjør det av hjertet, som for Herren og ikke for mennesker.

 

Ha gjerne en fin fasade, men vær ærlig om eget liv og streb etter et liv med integritet

 

I) Baktalelse (sladder) vs Positive ord

1. Petersbrev 3, 10

Den som vil elske livet og se gode dager, må holde tungen borte fra det som er ondt, og leppene borte fra svikefull tale

Efeserbrevet 4, 29

La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er godt, og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på.

 

Snakk gjerne om andre mennesker, men tenk nøye gjennom hvorfor du vil si det du har tenkt å si. Skryt masse av andre!

 (Punkt E, G, H og J, ble ikke nevnt i talen grunnet tidsrammen)

 

3. Et rikt liv

 

-       Ta imot Guds nåde (inviter Jesus inn i livet)

-       Leve livet i kraft av nåden (etter boka)

-       Gi nåden videre (evangeliet, nestekjærlighet)

-----------------------------------------------------------

TIL SAMTALE I LIVSGRUPPENE

-------------------------------------------------------------

Hvordan kan du være sjef i eget liv og dermed prioritere det som er viktig?

Hvilket punkt talte mest til deg, og hva endringer kan du gjøre?

 

Hva er egentlig viktig? Hva er egentlig viktig?

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda