Hva er det du ser

av Arnfinn Clementsen

Jes 43:19 19 Se, Jeg gjør noe nytt, nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne
det? Ja, Jeg skal sannelig lage vei i ødemarken og strømmer i ørkenen

Innledning: Gud virker gjennom det vi ser
Profeti betyr ”å se”/ profet betyr ”seer” / se det usynlige - få ting åpenbart!
Guds Ord oppfordrer oss til å se!
Gud handler med oss gjennom det vi ser!
Hva ser du for ditt liv?
Hva ser du for menigheten?
Hva ser du for landet vårt?

1. Det beste er foran
En bil har en stor frontrute og et lite bakspeil. Mange lever dessverre motsatt!
Mark Twain: "Ha blikket festet på framtiden, for det er der du kommer til å tilbringe
resten av ditt liv"
Evangeliet handler om tilgitt og glemt fortid, Guds nåde og hjelp i nåtid,
og framtid og håp! Det beste er foran!
Luk 9:62 Men Jesus sa til ham: "Ingen som legger sin hånd på plogen og ser seg
tilbake, er skikket for Guds rike!"
Fil 3:13 Men ett gjør jeg: Jeg glemmer det som er bak, og strekker meg ut etter det som ligger foran.

2. Lev profetisk
Apg 2:16-19 17 "Og det skal skje i de siste dager, sier Gud, at Jeg vil utøse av Min
Ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døtre skal profetere, deres
unge menn skal se syner, deres gamle menn skal drømme drømmer.
Gud taler primært gjennom vår ånd/ vårt indre! Guds Ånd i og gjennom oss.
Å leve profetisk betyr mer enn å profetere/ profetier
- en profetisk "dimensjon" over liv og menighet.....
Efes 4:11 Og Gud ga..... noen til profeter
1Kor 14:3 Men den som taler profetisk, taler for mennesker, til oppbyggelse, formaning og trøst

3. Hva ser vi for framtiden ?
Jeg tror først og fremst på det profetiske ord i Bibelen!
Gud skal utøse av sin ånd over alt kjød, endens tid er høsttiden, avslutningen skal være bedre enn begynnelsen, Gud vil at alle mennesker skal bli frelst, himmelen skal bli full osv....
Men det er både usunne og sunne profetier om Norge og om vekkelse.........
Profetier må prøves!

Avslutning: Hva er det du ser?
SE hvem Gud er - Rett Gudsbilde! Se på Jesus!
SE hva Jesus har gjort for deg - og hvert eneste menneske på jord
SE hvem du er og hva du har i Kristus - og at Gud skal bruke deg i sin plan!

 

Hva er det du ser Hva er det du ser

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda