Hva er Guds plan?

av Tormod Røyland

Våre store spørsmål er ofte: Hva skal jeg bli? Hvor skal jeg bo? Hvem skal jeg gifte meg med? Hva vil Gud med mitt liv?

Hva er Guds plan?

Våre store spørsmål er ofte: Hva skal jeg bli? Hvor skal jeg bo? Hvem skal jeg gifte meg med? Hva vil Gud med mitt liv?
La oss merke oss fra start: Vi bør begynne med å sette Gud først. Guds plan må sette Gud i sentrum. Guds plan for mitt liv handler grunnleggende om at jeg er villige til å bli en del av Hans plan!
I       Hva sier Bibelen om Guds plan?

Apg 13, 36... David var en tjener for Guds plan i sin levetid. Så døde han og ble forent med sine fedre
- David liv hadde alvorlige tabber: Utroskapet med Batseba, drapet på Batsebas mann; Uria.
Likevel ble Davids liv en del av Guds plan fordi han alltid vendte tilbake til Gud.

Apg 20; 26-27.. for jeg har på ingen måte unnlatt å forkynne hele Guds plan og vilje.    
- Vi lærer at Guds plan og Guds vilje hører sammen.

Efes 1; 11-12 ..I ham er også vi blitt arvinger, .. Slik skulle vi være til lov og pris for hans herlighet, vi som alt nå har satt vårt håp til Kristus
- Guds plan er at alle mennesker skal bli frelst i Kristus! Og at vi skal være til lov og pris for hans herlighet!

II Guds plan er grunnleggende: Frelse i Jesus
Fra begynnelse og til slutt handler Bibelen om Guds frelsesplan.
Fra lovens tid, med Moses, ca 2800 år f. kr opplevde Israel umiddelbar straff for synd og betinget nåde.
Fra og med Nådens tidsalder, med Jesus Kristus, har Gud lagt straffen for synd på Ham, og menigheten har fått betingelsesløs nåde.

(Ekstra: "Ukens" på karisma.no - "Straffer Gud synd i dag?")

III     Guds plan: Han vil lede deg ved sitt ord og Den hellige Ånd.

Guds plan i Kristus bygger alltid på frelsen i Jesus. Fra det utgangspunktet blir Guds plan for våre liv unike og forskjellige - med ulike kall og funksjoner!

William Carey (1761 - 1834)
Født i England. Skomaker. Giftet seg med Dorothy 19 år gammel. Fra William var 21 år, leste han alt han kom over av bøker om kulturer, land og folk rundt om i verden. Når han tenkte på folkeslagene som ikke kjente Jesus, ble nøden i hans hjerte så stor at han kunne begynne å gråte. Han studerte Guds ord. Lærte seg med stor letthet hebraisk, gresk, latin og fransk. Han ble forkynner og prest, de var svært fattige - men startet likevel flere misjonsselskap.

32 år gammel reiste den lille familien til India - og led mye nød den første tiden. Det tok 6 år før han så den første hinduen blir frelst. Hvilken utholdenhet!

Han jobbet grundig og langsiktig. Han lærte mange Indiske språk: Bengali, Marathi, Sanskrit, og utgav grammatikker og ordbøker. Opprettet misjonstrykkeri og trykket 212 000 bøker. Før sin død (72 år gammel) hadde han oversatt hele bibelen til 6 språk og Nye Testamentet til 23 språk, pluss bibeldeler. Ble utnevnt som professor i språk ved universitet i Calcutta.
Han drev misjonsvirksomhet fra 17 misjonsstasjoner, pikeskoler, teologisk utdanning og trente misjonærer.

Det er fantastisk hva Gud kan gjøre gjennom en skomaker! Vi er også kalt til å være en del av Guds plan der vi er. La oss alltid være ledet av Gud ord og Ånd! Det er ingen annen vei i livet som vi kan tenke ut selv, som er mer tilfredsstillende, meningsfull eller fylt av glede, enn å få være en del av Guds plan ved å følge Jesus. Gud kaller oss til å være lidenskapelige etterfølgere av ham. Gud kaller oss til å delta, og til å være en del av strømmen og bevegelsen av Guds rike, i verden.

Til samtale:

1.    Hva handler Guds plan først og fremst om?

2.    På hvilken måte er William Careys liv en inspirasjon?

3.    Reflekter rund dette: Alle kristne er en del av Guds plan. Hvordan?

Vær ikke bare interessert, men vær lidenskapelig for Jesus, Guds rike og menigheten!

 

 

Hva er Guds plan? Hva er Guds plan?

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda