Hold fast på det nye!

av Arnfinn Clementsen

Efeserbrevet – kristne grunnsannheter

Del 1: Hva kristenlivet egentlig handler om (31.01)
Del 2: Ble ferdig med det gamle (07.02)
Del 3: Hold fast på det nye!

1. Sitte vandre stå
SITTE - Slapp av Efes 1:1 - 3:21 Vår posisjon/ stilling I Kristus
VANDRE - Lev livet Efes 4:1 - 6:9 Vårt liv i denne verden
STÅ - Stå fast Efes 6:10 - 6:24 Vår stilling innfor fienden

2. Det gamle og det nye

Forskjellen på den gamle og nye pakt - gamle og nye testamente:

Koll 2:16-23 "det nye livet i Kristus"

Efes 2:15 "avskaffet det gamle - for å skape det nye"

Joh 14:23 vi skal ha vår bolig hos ham

Det nye pakt handler ikke om:

Steder og bygninger - Vi er kirken - Gud bor i oss

Lov og bud - vi har et indre liv - kjærlighetens lov i oss

Ritualer og ofringer - Jesus ble ofret - en gang for alle - for all synd

Kultur eller bakgrunn - verken jøde eller hedning - Gud gjør ikke forskjell Mann eller kvinne - begge har samme verdi og mulighet
Ytre ting/ Stil eller utseende - Gud ser til hjertet - ånd og sannhet

Mat og drikke - vi er frie i Kristus

Dager og høytider - alle dager er like for Gud

Joh 4:14 Men det vannet jeg gir ham, blir i ham en kilde med vann

3. Grunnlaget er Jesus

Alt bygger på hva Jesus har gjort

Efes 1:17-23 "Bønn om å få se og forstå hva Jesus har gjort"
Jesus tok vår synd, sykdom, forbannelse og død
Jesus seiret over djevelen og alle hans makter - Jesu seier er vår seier!
Gud bor i oss

Efes 3:14-20 "Bønn om å fatte storheten i at Jesus bor i oss"

Gud er vår far
Jesus bor i oss ved troen
Sammen skal vi fatte mer av hans kjærlighet og fylde

- se hva vi har fått i Ham!

Konklusjon: Hold fast på det nye

 

Hold fast på  det nye! Hold fast på  det nye!

Tilbake til talereferater

 

 

Den samme Jesus

av Arnfinn Clementsen

”Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid”
”Jesus Christ is the same yesterday, today and forever”
Hebr 13:8

NB! Podcast ikke tilgjengelig fra vanlig "kanal" - men trykk på lenken under, og du kan høre den likevel!

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda