Hold fast på det nye!

av Arnfinn Clementsen

Efeserbrevet – kristne grunnsannheter

Del 1: Hva kristenlivet egentlig handler om (31.01)
Del 2: Ble ferdig med det gamle (07.02)
Del 3: Hold fast på det nye!

1. Sitte vandre stå
SITTE - Slapp av Efes 1:1 - 3:21 Vår posisjon/ stilling I Kristus
VANDRE - Lev livet Efes 4:1 - 6:9 Vårt liv i denne verden
STÅ - Stå fast Efes 6:10 - 6:24 Vår stilling innfor fienden

2. Det gamle og det nye

Forskjellen på den gamle og nye pakt - gamle og nye testamente:

Koll 2:16-23 "det nye livet i Kristus"

Efes 2:15 "avskaffet det gamle - for å skape det nye"

Joh 14:23 vi skal ha vår bolig hos ham

Det nye pakt handler ikke om:

Steder og bygninger - Vi er kirken - Gud bor i oss

Lov og bud - vi har et indre liv - kjærlighetens lov i oss

Ritualer og ofringer - Jesus ble ofret - en gang for alle - for all synd

Kultur eller bakgrunn - verken jøde eller hedning - Gud gjør ikke forskjell Mann eller kvinne - begge har samme verdi og mulighet
Ytre ting/ Stil eller utseende - Gud ser til hjertet - ånd og sannhet

Mat og drikke - vi er frie i Kristus

Dager og høytider - alle dager er like for Gud

Joh 4:14 Men det vannet jeg gir ham, blir i ham en kilde med vann

3. Grunnlaget er Jesus

Alt bygger på hva Jesus har gjort

Efes 1:17-23 "Bønn om å få se og forstå hva Jesus har gjort"
Jesus tok vår synd, sykdom, forbannelse og død
Jesus seiret over djevelen og alle hans makter - Jesu seier er vår seier!
Gud bor i oss

Efes 3:14-20 "Bønn om å fatte storheten i at Jesus bor i oss"

Gud er vår far
Jesus bor i oss ved troen
Sammen skal vi fatte mer av hans kjærlighet og fylde

- se hva vi har fått i Ham!

Konklusjon: Hold fast på det nye

 

Hold fast på  det nye! Hold fast på  det nye!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda