Hold fast på Guds ord

av Arnfinn Clementsen

“Av denne grunn takker vi også Gud alltid, for da dere tok imot det
Guds ord som dere hørte av oss, så tok dere imot det,
ikke som menneskers ord, men som det i sannhet er: Guds ord,
det som også er virksomt i dere som tror” - 1Tess 2:13

Vårt forhold til Bibelen
Fortellingen om min mors personlige forhold til Bibelen.
Bibelen er et litterært og historisk mesterverk, men mye mer enn det.
Bibelen er ikke en religionsbok, men en livets bok.
Bibelen er en levende bok - den er Guds levende Ord!
NB. Jesus er Ordet - Ordet og Ånden virker sammen!

Bibelen er Guds Ord
BIBELEN: 66 forskjellige skrifter skrevet av 40 forfattere i løpet av 1500 år.
Likevel - et overnaturlig stempel av enhet og plan. En bok!
Bibelen er både vår troslære og vår "matboks"

Hold fast på Guds Ord
Mark 4:13-20  de 4 typer jord
Ved veien: kommer Satan strakt og tar bort ordet
På stengrunn: tar de straks imot ordet med glede, men de har ingen rot
Blant torner: denne verdens bekymringer....kommer inn og kveler ordet
I god jord: hører ordet, tar imot det, (tar vare på det), bærer frukt

Guds Ord virker med kraft i den som tror
Hebr 4:12 For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe
tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver både sjel og
ånd, ledd og marg, og er dommer over hjertets tanker og motiver

1Joh 2:14 Jeg har skrevet til dere, dere unge, fordi dere er sterke, og Guds ord
blir i dere, og dere har seiret over den onde

Ordsp 4:22 For de er liv for den som finner dem, og helse for hele hans legeme

Joh 15:7 Hvis dere blir i Meg og Mine ord blir i dere, kan dere be om hva dere vil,
og det skal bli gjort for dere

Hold fast på Guds ord når omstendigheten er vanskelige, når bønnesvaret
drøyer, og når det ser ut som om ingenting skjer!

Hold fast på Guds ord Hold fast på Guds ord

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda