Hjerte for kirka

av Alexander Botn

Hjerte for kirka Hjerte for kirka

Tilbake til talereferater

 

 

Bønn

av Tormod Røyland

Hør talen fra søndagens gudstjeneste her

Les mer..

Bønn Bønn