Hjerte for karismakirken (3)

av Jan Inge Espedal

"Vi ønsker at Karismakirken skal være ett sted for åndelig utrustning til tjeneste. Ett sted hvor mennesker kan vokse i tro og tjeneste, og fungere med sine talenter og gaver - for å velsigne hverandre!"

Den lokale menighet er verdens håp!

Gud har gitt gaver og talenter til alle mennesker, når vi tar dem i bruk, forandrer vi verden!

Hjerte for Karismakirken | Heart for Karisma Church

----------------------------------------------------------------------------

For English - please copy the study in "Google Translate"

-----------------------------------------------------------------------------

- Et sted for åndelig utrustning til tjeneste

Kirken jeg ser:

dyktiggjør den enkelte til å leve et naturlig overnaturlig liv i hverdagen og fungere med sine

talenter og gaver

Alle troende er kalt til å bruke sine gaver og talenter i tjenesten for Guds rike. Noen tjenester

regnes gjerne som «åndelige», mens andre er mer praktiske. Når man har «hjerte for

Karismakirken» ønsker man å bruke de nådegavene Gud har gitt hver enkelt, i og ut fra

menigheten.

Noah

1. Mosebok 6, 8

«Men Noah fant nåde for Herrens øyne.»

1. Mosebok 6, 9b

«Noah var en rettferdige mann, en helstøpt mann i sin tid, Noah vandret med Gud»

1. Mosebok 6, 14

«Lag deg en ark...»

1. Mosebok 6, 22

«Og Noah gjorde dette. Alt som Gud hadde pålagt ham, det gjorde han.»

Noah responderte på Guds tiltale med å bygge en båt - Noah gjorde sin del.....

Gud sendte storflommen - Gud gjorde sin del.....

Noah fikk et oppdrag. Et guddommelig oppdrag som fikk meget praktiske konsekvenser.

Gavene som hver enkelt har fått, er ment til å tas i bruk!

En kropp, forskjellige nådegaver

Romerbrevet 12, 5 - 6

På samme måte er vi alle én kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer. Vi

har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss.

En kropp | Forskjellige nådegaver
Alle skal ikke gjøre alt, men alle kan gjøre noe

Kraften i enhet

1. Mosebok 11, 5 - 6

Da steg Herren ned for å se på byen og tårnet som menneskene bygde. Herren sa: «Se, de er

ett folk, og ett språk har de alle. Og dette er det første de gjør! Nå vil ingen ting være umulig

for dem, uansett hva de bestemmer seg for å gjøre.

Når en lokal menighet er ett i hjerte og sinn, finnes det ingenting som kan stoppe den fra å

vokse, ekspandere, bety en forskjell for samfunnet og demonstrere godhet og nåde i praksis.

------------------------------------------------------------

TIL SAMTALE I LIVSGRUPPENE

-------------------------------------------------------------

Hvordan kan du bety en forskjell for de personene som allerede er en del av Karismakiken sitt

fellesskap?

Hvordan kan du hjelpe andre med å bli med i fellesskapet?

Hvordan kan du leve et naturlig overnaturlig liv i hverdagen og fungere med dine talenter og

gaver?

 

Hjerte for karismakirken (3) Hjerte for karismakirken (3)

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda