Hjerte for Karismakirken (2)

av Tormod Røyland

"Å ha hjerte for Karismakirken, er å ha hjerte for menigheten som et kraftsenter for mennesker - et hus hvor Guds kraft forløses over mennesker til frelse, helbredelse, Jesussentrert liv i tjeneste for Ham."

 

Hjerte for Karismakirken | Heart for Karisma Church
Kirken - et kraftsenter.
Bibelstudie fra talen 27. oktober

-----------------------------------------------------------------------------
For English - please copy the study in "Google Translate"
-----------------------------------------------------------------------------
Av pastor Tormod Røyland

 Å ha hjerte for Karismakirken er å ha hjerte for
1) Menigheten som et HÆRBERGE, et BARMHJERTIGHETSHUS.

Luk 10; 33: Men en samaritan som var på reise, kom også dit hvor han lå, og da han fikk se ham, fikk han inderlig medfølelse med ham. 34 Han gikk bort til ham, helte olje og vin på sårene hans og forbandt dem. Så løftet han mannen opp på eselet sitt og tok ham med til et herberge og pleiet ham.

  - Vinen - bilde på Jesu forsoningen; frelsende og helbredende kraft.
  - Oljen - bilde på Den Hellige Ånd kraft.

Vår utfordring som kirke er at vi møter hverandre og hvert menneske med den samme barmhjertighet og nåde som vi selv har fått: 1.Pet 4; 8 Framfor alt skal dere elske hverandre inderlig, for kjærligheten skjuler en mengde synder.  9 Vær gjestfrie mot hverandre uten å klage.

En konkret måte å vise kjærlighet til hverandre er gjennom gjestfrihet. Praktisk utfordring: Tenk gjestfrihet i TRE retninger. Inviter:
    - Noen du kjenner
    - Noen som du ber og holder på å introdusere Jesus for
    - En bror/ søster i menigheten du kan inkludere.

Altså: Å ha hjerte for Karismakirken er å ha hjerte for menigheten som et barmhjertighetens hus hvor vi elsker og inkluderer hverandre.

 Å ha hjerte for Karismakirken er å ha hjerte for:
2) Kirken - åndelig KRAFTSENTER

En kraft sterkere enn døden!

Efes 1; 18 Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i ... hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror.  20 Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde .. og ga han til kirken,
  Oppstandelseskraften - den sterkeste kraft i verden er midt i blant oss.

Å ha hjerte for Karismakirken, er å ha hjerte for menigheten som et kraftsenter for mennesker - et hus hvor Guds kraft forløses over mennesker til frelse, helbredelse, Jesussentrert liv i tjeneste for Ham.
Apg 1; 8: Dere skal få kraft i det Den Hellige Ånd kommer over dere,  o g  dere være mine vitner

Å ha hjerte for karismakirken er å ha hjerte for kirken som et kraftsenter til frelse, helbredelse og utfrielse.

------------------------------------------------------------

TIL SAMTALE I LIVSGRUPPENE (CELLEGRUPPENE)

-------------------------------------------------------------

1) Hva tror du kan skje når mennesker møter barmhjertighet og nåde gjennom menigheten?
2) Hvordan kan barmhjertighet og nåde vises praktisk i hverdagslivet vårt?
3) Hvilken kraft snakker vi om når vi snakker om menigheten som et åndelig kraftsenter?
4) Hva kan vi forvente kan skje der denne kraften er forløst? 

 

 

Hjerte for Karismakirken (2) Hjerte for Karismakirken (2)

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda