Hjerte for Karismakirken (1)

av Tormod Røyland

Vi sier «Hjerte for Karismakirken». For å vite hva det betyr, må vi forstå menigheten slik Gud ser den og har hjerte for den.
Bibelen beskriver vår Gud og himmelske far som en Gud med enorm pasjon og med en overgitt kjærlighet til menigheten!

 

Hjerte for Karismakirken | Heart for Karisma Church
20. oktober 2013
-----------------------------------------------------------------------------
For English - please copy the study in "Google Translate"
-----------------------------------------------------------------------------
Av pastor Tormod Røyland

Innledning:
Vi sier «Hjerte for Karismakirken». For å vite hva det betyr, må vi forstå menigheten slik Gud ser den og har hjerte for den.
Bibelen beskriver vår Gud og himmelske far som en Gud med enorm pasjon og med en overgitt kjærlighet til menigheten! I sin natur er Guds kjærligheten slik at den MÅ deles. Menigheten er mål for Guds fullkomne, rene, bekreftende og helbredende kjærlighet:

Jer 31; 3 Med evig kjærlighet har jeg elsket deg, jomfru Israel (menigheten).
Ef 5; 29 sier at: Slik mennesket gir kroppen næring og pleier* den på samme måte gjør Kristus med menigheten (*betyr i grunnteksten; bygger den - forøker den OG gir den fordeler).

Å ha hjerte for Karismakirken er å ha hjerte for menigheten som
I           GUDS FAMILIE
1) Menigheten er utvalgt i Kristus og kalte ut fra verden (gresk: ek-klesia. Ut-kalt).
En kristen sitt fremste kall er å leve i «familie»-relasjonen med Gud og troens søsken.
  Joh 1; 12 Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.
  Ef 2; 19 Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie.

2) Hva kjennetegner familiekulturen i Guds familie?
Kjærlighet!
  1. Joh 3; 10-11 Slik viser det seg hvem som er Guds barn, og hvem som er djevelens barn: Den som ikke gjør det som er rett, og som ikke elsker sin bror, er ikke av Gud. For dette er det budskap dere hørte fra begynnelsen av: Vi skal elske hverandre.
  1. Pet 1; 22 Ved å lyde sannheten har dere renset sjelen så dere kan leve i oppriktig søskenkjærlighet. Elsk hverandre inderlig av et rent hjerte!

2) Tjeneste.
Tjene hverandre gjennom å praktisere godhet i handling.
Gal 5; 13 Dere, søsken, er kalt til frihet. La bare ikke friheten bli et påskudd for det som kjøtt og blod vil (selvsentrert og egoistisk liv, forf. anm.), men tjen hverandre i kjærlighet

Å ha hjerte for Karismakirken er å ha hjerte for
II          OPPDRAGET
1) Menigheten som en FISKEBÅT

1.     Matt 4; 19 Han sa til dem: «Kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere!»

2.     Hvem er det du vil lede til Jesus i 2013? 2014?

a.    Hvordan gjør vi det?
- Be og motta Guds hjerte for den som Gud leder deg til.
- Begynn å bruke tid med dem du vil introdusere troen for - og del liv sammen! Anledningen vil komme!
- En dag i nær fremtid er dere kanskje sammen på Gudstjeneste?


Så hvor fører vi alle disse menneskene?
2) HÆRBERGE

1.     Luk 10; 34-35: 34 Han gikk bort til ham, helte olje og vin på sårene hans og forbandt dem. Så løftet han mannen opp på eselet sitt og tok ham med til et herberge og pleiet ham. 35 Neste morgen tok han fram to denarer, ga dem til verten og sa: 'Sørg godt for ham. Og må du legge ut mer, skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake.'

2.     Menigheten er et hus av barmhjertighet!

a.    Kirken er et sted hvor vanlige mennesker kan få møte Guds kjærlighet i Jesus Kristus. Mennesker kan få komme slik de er, også med sine sår og nederlag. Bli møtt med vin (forsoningen ved Jesu blod) og olje (Den Hellige Ånds kraft og legedom).

Å ha hjerte for Karismakirken er å ha hjerte for hverandre som Guds familie! Det er også å ha hjerte for oppdraget! Hjertet for Karismakirken blir realiteter når hver enkelt av oss tjener med den gave og utrustning som Gud har gitt oss. Du er en viktig spiller på banen - en viktig brikke i puslespillet.

Til samtale:

1) Guds familie: Hvordan ser menighetsfamilien ut når den fungerer best? Hva vil være et fornuftig første skritt for å komme dit? Hvordan kan du bidra?

2) Oppdraget: Menighet er som en fiskebåt og som et hærberge. Hvordan kan vi som menighet være det best? Hvordan kan du bidra? 

 

 

Hjerte for Karismakirken (1) Hjerte for Karismakirken (1)

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda