Himmelvendt

av Arnfinn Clementsen

– Heavenly minded
Koll 3:1-2 Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe,
hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vendt mot det som
er der oppe, ikke mot det som er på jorden.

1. Å leve himmelvendt

Hva betyr "himmelvendt"?

Å leve i en drømmetilværelse uten bakkekontakt. Nei
Å flykte fra problemer og vanskeligheter. Nei -
Å rømme fra ansvar og forpliktelser i livet? Nei
Å leve uten mål og mening? Nei - Å bare være opptatt av åndelige ting? Nei

Men det handler om å ha en dimensjon i sitt liv som er større enn denne verden, og la det påvirke og prege ditt liv her i verden!

Fil 3:20 Men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi frelseren, Herren Jesus Kristus.

2. Meningsfullt liv og himmelsk framtid!

Jordnær og himmelvendt!

Fil 1:21-24 Å leve for er meg Kristus, og å dø er en vinning

Men hvis jeg får bli i live, kan jeg gjøre et arbeid som bærer frukt, og da vet jeg ikke hva jeg skal velge.

Jeg kjenner meg trukket til begge sider: Jeg lengter etter å bryte opp og være sammen med Kristus, for det er så mye, mye bedre.

Men for deres skyld er det bedre at jeg fortsatt får leve.

2Kor 5:6-8. Derfor er vi alltid ved godt mot, selv om vi vet at så lenge vi er hjemme i kroppen, er vi borte fra Herren. For vi vandrer i tro, uten å se. Men vi er ved godt mot, og helst vil vi flytte bort fra kroppen og hjem til Herren.

Apgj 20:24 Men for meg er ikke liv eller død verd å snakke om ,bare jeg kan fullføre løpet og den tjenesten jeg fikk av Herren Jesus; å vitne om evangeliet om Guds nåde

2Tim 4:7 Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen

Hebr 12:1-2 ..fullføre det løpet som ligger foran oss, men blikket festet på Ham

VI skal ha lyst til å leve - lange og gode liv, men himmelen er ingen ulykke!

3. Himmelen er et virkelig sted

Joh 14:1-3 La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg!

I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere?

Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.

Bibelens billedspråk: Gullgater og glasshav, jaspis og diamanter........,

harpespill ved livets vann..,

men ingen ord i vår verden kan fullt ut beskriv himmelen

Mer viktig med himmelens kvaliteter, enn hvordan der ser ut:

Ingen synd - Ingen sykdom - Ingen forbannelse - Ingen sorg - Ingen smerte

- Ingen vonde minner - Ingen død

Åpen 21:1-4

Åpen 22:1-5

Avslutning: Velkommen til himmelen

Himmelen er åpen - Du er invitert - Jesus har gjort alt som behøves (nåde)

Når du tar imot Jesus flytter himmelen inn i deg - og det begynner å prege ditt liv, og når dette livet er over skal du flytte inn i himmelen.

 

Himmelvendt Himmelvendt

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda