Himmelsk forfriskning!

av Jan Inge Espedal

1. Legg fortiden bak deg, og strekk deg fremover!
Filipperbrevet 3.13: ”Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men ett gjør jeg: Jeg glemmer det som er bak, og strekker meg ut etter det som ligger foran.”

 

1. Legg fortiden bak deg, og strekk deg fremover!
Filipperbrevet 3.13: ”Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men ett gjør jeg: Jeg glemmer det som er bak, og strekker meg ut etter det som ligger foran.”

2. Ha en positiv innstilling!
En positiv innstilling kan knuse motløshet, og gi kraft og styrke til å overvinne alt i livet.
Romerbrevet 8.28: ”Og vi vet at alle ting virker sammen til det gode for dem som elsker Gud, for dem som er kalt etter Hans rådslutning.”

3. Vær brennende i Ånden!
Dåpen i Den Hellige Ånd er noe av det viktigste en person kan oppleve. Det er viktig å holde denne brannen ved like! 1.Tessalonikerbrev 5.19: ”Utslukk ikke Ånden”

Himmelsk forfriskning! Himmelsk forfriskning!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda