Herren er min hyrde

av Cathrine Fuglestad

Hør budskapet fra Søndag, hvor Cathrine underviser Salme 23. Hver setning i dette kapittelet fra Salmenes bok blir levendegjort i denne talen!

Herren er min hyrde | The Lord is my Shepard

Bibelstudie fra talen 16. mars -14

-----------------------------------------------------------------------------

For English - please copy the study in "Google Translate"

-----------------------------------------------------------------------------

Cathrine N. Fuglestad (Tilrettelagt for livsgruppene av p.Tormod).

Salme 23: v.1 «En salme av David. Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe». - Hyrdens arbeid var hardt arbeid. Han ville sørge for nok beite, friskt vann, beskyttelse og ly. - Gud er vår hyrde, og når Han har deg, og du Ham, så er løftet at du ikke skal mangle noe.

«v.2 Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile.

v.3 Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld».

- Vi trenger å finne rom hvile. Hvile er ikke bare å ligge på sofaen, men å fylle på med det som gir oss energi.

- Bønn er også en slik kilde. En hvile og kilde for ny kraft i vår sjel. Det er lett å glemme sin sjel.

«v.4 Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt».

For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg.

- I gammel tid kunne hyrden knekke et av benene på bjellesauen. Da måtte hyrden bære sauen til sauen var blitt legt. I denne perioden lærte sauen å kjenne hyrdens stemme. Og på den måten kunne sauen bli en god ledersau i flokken. - Gud vil aldri gjøre oss noe vondt, men omstendigheter i livet kan føre oss til et sted i vårt liv der vi blir «tvunget» til å lære oss og høre Guds stemme. Dette er dyrebare tider i livet vårt.

«v.5 Du dekker bord for meg like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger renner over».

- Vi kan være nedlesste i mange ting, og tappet for energi. Men Guds løfte er at det skal flyte over av salvelse. Gud har mer enn nok for deg. Og han har mer enn nok for de som er rundt deg, og som skal bli betjent av Gud gjennom deg.

«v.6 Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider».

- Vi må våge å hvile med hele våre tyngde på Gud. Vi kan får tro på Guds godhet og miskunnhet i våre liv her og nå, og det holder helt inn til himmelen.

------------------------------------ Til samtale: ------------------------------------

1) Hva slags assosiasjoner får du med å tenke på Gud som din hyrde (v.1)? 2) Hvordan tar du var på din sjel og ditt indre menneske? Hva betyr bønn for deg (v. 2-3)? 3) I hvilke perioder i livet har du hørt Guds stemme tydeligst (j.fr v.4)?

Herren er min hyrde Herren er min hyrde

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda