Helbredende kjærlighet

av Frank Erlandsen

Gud er kjærlighet, Gud elsker oss, vi elsker Ham, og derfor kan vi
også elske oss selv – og hverandre.

Jesus sier at ”ingen har større kjærlighet enn dette, at han gir sitt liv for sine venner” (Johannes 15:13).

I Lukas 10:25-37 finner vi historien om den barmhjertige samaritan.
Vi skal ut fra denne fortellingen se på
"7 kvaliteter i helbredende kjærlighet":

1. Åpne øyne
- "da han fikk se ham"
2. Empati
- "synes inderlig synd på Ham"
3. Mobilitet og nærhet
- "så gikk han bort til ham"
4. Renser sår og lindrer smerte
- "helte olje og vin i sårene hans"
5. Bære hverandres byrder
- "løftet ham opp"
6. Beskytte hverandre
- "tok ham med til et herberge"
7. Dekke hverandres mangler
- "jeg skal betale når jeg kommer tilbake"


Jesus er det virkelig barmhjertige samaritan" - Han gjør dette i perfeksjon!
Vi trenger Jesus i våre liv!

 

Helbredende kjærlighet Helbredende kjærlighet

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda