Helbredelse til verden!

av Arnfinn Clementsen

Luk 5:17-26 Og Herrens kraft var der til å helbrede dem

Nyttårsseminaret 2010: ”Heal the world” – søndag 11:00
Min personlige opplevelse med min fars sykdom og død, og senere
hvordan Gud talte til meg om helbredelse i 1979.
Jeg fikk ikke svaret på hvorfor pappa døde, men jeg fikk en tydelig beskjed om
å forkynne Guds ord om helbredelse med frimodighet!
Luk 5:17-26 ”Historien om den lamme mannen som ble tilgitt og helbredet”

1. Guds kraft tilstede i menigheten
Menigheten - et sted hvor Guds kjærlighet og kraft er tilstede
Luk 5:17 Herrens kraft var der til å helbrede dem
Guds kraft er tilstede der man er samlet i Jesu navn, der hvor evangeliet
forkynnes klart, der Den Hellige Ånd får virke gjennom vår tro og
forventning, der lovsangen løfter opp Guds storhet og Jesu navn,
og der Guds kjærlighet går ut til mennesker

2. Dine synder er deg forlatt
Mennesker sliter med dårlig samvittighet, skam, anger, urenhet, selvforakt...
Rom 3:23 for alle har syndet og mangler Guds ære
Hovedproblemet er synd! Hva er vårt budskap? Du er en synder - eller dine synder er deg forlatt
Luk 5:20 Du menneske, dine synder er deg tilgitt
2Kor 5:18-20 Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv

3. Den religiøse verden vil alltid forkludre evangeliet
"Veien er smal - og porten er trang" - Hva betyr det?
Luk5:21-23 "Faiseerenes motforestillinger"
Hvordan blir et menneske frelst? Ved å gjøre gode gjerninger?
Ved å bekjenne sine synder? Ved å be frelsesbønn? Ved å gjøre ting?
Rom 10:10 med hjertet tror en til retteferdighet og med munnen
bekjenner en til frelse

4. Vi skal gi helbredelse til denne verden!
Luk 5:20 Du menneske, dine synder er deg tilgitt
Luk 17:24-26 Stå opp, ta båren di og gå hjem til ditt hud
Jesus forsoning handler om gjenopprettelse og helhet.
Helbredelse i relasjoner - helhet og sunnhet
Helbredelse fra sykdom og plage!

 

Helbredelse til verden! Helbredelse til verden!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda