Helbredelse

av Arnfinn Clementsen

3Joh 2 Du elskede! Jeg ber om at du må ha det godt i alle ting og være ved
god helse, slik som også din sjel har det godt

Mange spørsmål og mye forvirring om sykdom og helbredelse
Kommer sykdom fra Gud? Er min sykdom noe Gud vil jeg skal ha?
Vil Gud helbrede? Er det noe galt med meg fordi jeg ikke er helbredet?
Svarene finns ikke i vår erfaring, men i GUDS ORD.

3Joh 2 Du elskede! Jeg ber om at du må ha det godt i alle ting og være ved
god helse, slik som også din sjel har det godt

Mange spørsmål og mye forvirring om sykdom og helbredelse
Kommer sykdom fra Gud? Er min sykdom noe Gud vil jeg skal ha?
Vil Gud helbrede? Er det noe galt med meg fordi jeg ikke er helbredet?
Svarene finns ikke i vår erfaring, men i GUDS ORD.


1. Sykdom er en følge av at synd kom inn i verden
a. Gud skapte alle ting perfekt, i sunnhet, helse og harmoni
1Mos 1:31 Da så Gud det Han hadde gjort, og se, det var overmåte godt
b. Synden kom inn og forstyrret alt
1.Mos 3:17 Fordi du åt av treet…., så skal jorden være forbannet for din skyld
Med Syndefallet kom synd, sykdom, forbannelse og død inn i verden
c. Sykdom kommer ikke fra Gud
Sykdom er en følge av syndefallet – og rammer urettferdig!
Sykdom er ingen straff eller tukt for personlige synder
Joh 9:1-3 3 "Verken denne mannen eller hans foreldre har syndet..
Sykdom er ikke en ”skjult” velsignelse for å oppdra deg
2Kor 12:7 Og for at jeg ikke skulle bli hovmodig på grunn av de høye
åpenbaringene, er det gitt meg en torn i kjødet, en Satans engel
NB. Hvis sykdom kom fra Gud skulle vi aldri gå til lege for å bli kvitt den!!!

2. Evangeliet er gode nyheter syke
Jesus kom og gjenopprettet alt – Forsoningen
Jesus tok på seg synden, straffen, skylden, forbannelsen og sykdommen
2Kor 5:18-19 18 Men alt dette er av Gud, Han som forlikte oss med Seg Selv
ved Jesus Kristus, og gav oss forlikelsens tjeneste
Jesus kom med en ny pakt grunnlagt på bedre løfter - NÅDE
Ef 2:12-17 15 Dette gjorde Han da Han i Sitt kjød avskaffet fiendskapet, det vil
si budenes lov som er i forskriftene
Evangeliet er gode nyheter til syke!

3. Helbredelse finnes i Jesus og det Han har gjort
Salme 103:3 Han som tilgir alle dine misgjerninger, som leger alle dine sykdommer
Hva Jesus gjorde på korset
Jes 53: 4-5 4 Sannelig, det var våre sykdommer Han tok på Seg, det var våre
smerter Han bar

Du kan ta imot alt det Jesus har gjort for deg - av nåde!
- og vår oppgave er å bringe helbredelse til denne verden!
Mark 16:17-18 Og disse tegn skal følge dem som tror: …….
De skal legge hendene på syke, og de skal bli friske

Helbredelse Helbredelse

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda