Helbredelse

av Arnfinn Clementsen

Helbredelse er en "naturlig" del av evangeliet, menighetsliv og vårt trosliv!

"Da ropte de til Herren i sin nød, og han berget dem ut av trengslene.

Han sendte sitt ord og helbredet dem og fridde dem fra graven." Salme 107:19-20 

Innledning: Helbredelse

Helbredelse var en viktig og naturlig del av Jesu tjeneste;
Helbredelse fulgte den første menigheten - og gjennnom historien
Strid om helbredelse, i landet og i kristenheten, men i dag større åpenhet

Helbredelse er en "naturlig" del av evangeliet, menighetsliv og vårt trosliv!

1. Syndefallet og forsoningen

* Sykdom er et resultat av syndefallet

      Joh 9:3 Verken denne mannen eller hans foreldre har syndet
       Sykdom er  ikke straff for personlig synd, men følge av syndefallet

Rammer urettferdig

* Helbredelse er med i Jesu forsoning

Jes 53:4-5  Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han.
      Vi tenkte: Han er rammet, slått av Gud og plaget.
     
Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder.
      Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet.

2.     Ulike veier til helbredelse - min personlige erfaring

* Navnet Jesus

Joh 14:14 Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det.

 * Håndspåleggelse

 Mark 16:18 Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal
       de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, og de skal ta
       slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade
       dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske 

*    Salving med olje ved menighetensåndelieg lederskap:

        Jak 5: 14-15  Er noen blant dere syke? Han skal kalle til seg
               menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med
              olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og  
              Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem
              tilgitt. 

 

3.     Gud sender sitt ord og helbreder

Salme 107:20 Han sendte sitt ord og helbredet dem og fridde
                   dem fra graven.

    Helbredelse skjer av nåde, ved tro, fortsette å høre og ta imot Ordet

Avslutning: En dag skal forsoningen slå 100 % igjennom og det skal ikke være noen forbannelse, ondskap, krig, terror, fattigdom, sykdom eller død!

 

 

 

 

 

 

Helbredelse Helbredelse

Tilbake til talereferater

 

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda