Helbred de syke!

av Arnfinn Clementsen

Mark 16:17-18 Og disse tegn skal følge dem som tror: I Mitt navn skal de drive ut demoner, de skal tale med nye tunger,
de skal ta opp slanger, og hvis de drikker noe dødelig, skal det slett ikke skade dem. De skal legge hendene på syke, og de skal bli friske.

Innledning: Helbredelse er på Guds agenda
Gud både kan og vil helbrede, og Han gjør det av bare nåde, gjennom den som tror
En kirke som ligner Jesus er en kirke som formidler helbredelse stil mennesker

 

Helbred de syke! Helbred de syke!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda