Håp - Styrke - Kjærlighet

av Arnfinn Clementsen

Podcasten virket dessverre ikke denne søndagen, men her er i det minste referatet fra talen og bibelversene. :)

 

Håp - Styrke - Kjærlighet

Arnfinn Clementsen

Rom 8:18-31

 

Innledning: Romerbrevet kapittel 8
- et av Bibelens mest sentrale kapitler
Rom 8:1 Så er det da ingen fordømmelse for dem som er
               i Kristus Jesus

Om åndens nye liv - om livet og friheten i Kristus

 

1.     Håp om herlighet v. 18-31

v. 18-22 Lidelse - forgjengelighet- håp - frihet - herlighet
Vi er ånd - Sjel - Kropp
Kroppen er forgjengelig, men det vår ånd er lever for evig

v. 23 Guds barn fullt og helt når kroppen vår blir satt fri

 

2. Ånden hjelper oss i vår svakhet

v. 26 Ånden kommer oss til hjelp i vår svakhet

Alt kommer ikke fra Gud, det er ikke en mening med alt.

Gud står ikke bak alt som skjer, men:

v. 28 Alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud

 

3.     Ingen ting kan skille oss fra hans kjærlighet

3 viktige spørsmål:

v. 31 Er Gud for oss?

v. 33 Hvem kan anklage den som Gud har utvalgt?

v. 35 Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet?

v. 38-39 For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, 39 verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

 

Spørsmål til samtale:

 

  1. Hvordan kan vi merke at Ånden hjelper oss i vår svakhet?
  2. Reflekter høyt rundt hva svakhet og styrke kan være i våre liv, i ulike faser og sesonger i livet.
  3. Er vi redde for å vise svakhet? Hvorfor?
  4. Del litt rundt erfaringer/utfordringer med «Alle ting tjener til det gode, for dem som elsker Gud». (Kanskje det kan være til hjelp å snu verset, til «For dem som elsker Gud, tjener alle ting til det gode».) Hva kan det bety å «elske Gud», midt oppi en prøvelse eller krise?

Hvordan kan vi være til hjelp for hverandre her?

 

 

 

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda

Tilbake til talereferater

 

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda