Han grep meg!

av Arnfinn Clementsen

Personlig innledning og takk til Karismakirken.
Litt historie om de 29 år som ligger bak.

Fill 3:12-13
Ikke slik å forstå at jeg allerede har nådd det eller at jeg allerede er blitt fullkommen. Men jeg jager framover,
så jeg kan gripe tak i det, ettersom Kristus Jesus også har grepet tak i meg.
Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men ett gjør jeg: Jeg glemmer det som er bak, og strekker meg ut etter det som ligger foran.

1. Betydningsfull, men ikke perfekt
v.12 Ikke slik å forstå at jeg allerede har nådd det eller
at jeg allerede er blitt fullkommen
Det er viktig å ha et godt selvbilde. Vi er alle verdifulle.
Men vi er ikke perfekte. Jeg ikke perfekt. Jeg har ikke
nådd alle mine mål, det er mye jeg ville hatt bedre.
Ingen er nok i seg selv. 1-tallet er for lite til oppnå
storhet
Vi behøver hverandre
Vi er avhengighet av Gud - og hverandre.
Bare sammen kan vi seire!

2. Han grep meg (he touched me)
v.12 Kristus Jesus har grepet tak i meg
15 år gammel ble jeg en kristen og siden da har det
vært en brann i mitt hjerte. Jeg ble grepet av Jesus!
Gud sendte en person - ikke en religion.
Religion vil at du skal gjøre noe for å fortjene frelse,
men Jesus har gjort alt og du kan ta imot av nåde!
Religion prøver hele tiden å få Gud til å gjøre noe, men
Jesus har gjort alt ferdig!
Det viktigste for oss alle er en levende Jesusrelasjon!

3. Hold fokus
v. 13 Men ett gjør jeg
Holde fokus. "Jakter du på to kaniner fanger du ingen
av dem"
Hva er det vi forsøker å gjøre? Hvordan skal vi gjøre
det!
Hva er det vi må forbedre for å oppnå våre felles mål
Vi vil være en kirke for byen og den unge generasjonen
- bevare fokus på det og være villig til å bli forandret!

4. Legg fortiden bak deg
v. 13 Jeg glemmer det som er bak
Som dere vet liker jeg ikke å se i bakspeilet. Jeg liker bedre full fart framover!
Vi har alle en fortid. Ta vare på det gode, men legg bak deg det negative.
Bli ferdig med gårsdagen!

5. Det som er foran
v.13 og strekker meg ut etter det som er foran
Det beste er foran. Vi vil videre!
Norge behøver evangeliet. Det er så mange som skal
vinnes for himmelen, så mange syke vi skal be for, så
mange behov som skal dekkes, så mange sår som skal
leges, så mange ekteskap som skal gjenopprettes, så
mange barn som skal oppleve Guds godhet, så mange liv
som skal få ny mening og framtidstro, så mange
mennesker som skal forenes i tro på en bedre verden!
Oppdraget er stort. Sammen kan vi forandre verden.

 

Han grep meg! Han grep meg!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda