Guds plan - hva er det?

av Tormod Røyland

Å komme inn i Guds plan for ditt liv - hva betyr egentlig det?
Å legge en plan, handler om å legge en plan for noe i fremtiden.
Hva er fremtid? Vi tenker at fremtiden er fra neste øyeblikk til neste uke, neste måned og neste år. "Fortid" er tid som ligger bak oss. "Nåtid" er det øyeblikket vi lever i akkurat nå. Fremtiden definert av tid. Gud er uavhengig av tid og sted - vi er bundet av tid og sted (og Gud har skapt det slik). Men Gud tenker annerledes om fremtid og om en plan for fremtiden.

Gud Faderen sier: For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp Jer 29; 11.

Vi tenker på en plan for fremtiden slik: "Fra A til B til C", eller fra punkt 1 til 2 til 3 osv".
Hvis Guds plan var å forstå på den måten, ville vi alle være i trøbbel allerede her - for vi har alle kludret til plan A (Se Rom 3;23). Sikkert plan B, plan C og X og Y også.

Er jeg kanskje på Guds plan Z..? Det blir en slags komikk og parodi å tenke Guds plan for våre liv på den måten! Gud har ikke kalt deg inn i en plan som du skulle leve etter som en robot.
Så: Guds plan betyr IKKE at Gud har en fremtid som er planlagt ut i detaljer for deg og som du skulle leve etter som en programmert robot. Det bryter også med prinsippet om at du er skapt med fri vilje.

1. GUD HAR PLANLAGT EN FREMTID FOR DITT LIV | God has prepared a future for you.

Uten Ham er vi håpløse, ufullstendige og har ingen fremtid. Men med ham trår vi inn i Guds plan med fredstanker, fremtid og håp i Jesus Kristus. Det er Guds plan for ditt liv!
Shalom (hebraisk for fred) betyr: Å bli forfremme, forøket, utvidet, velsignet, beskyttet. DET er Guds plan for deg!

Alle har ikke en fremtid - men Gud vil gi fremtid og håp! Se hva Salme 37;37-38 sier om det: Se på den som er oppriktig (frelst)! Det er fremtid for den som skaper fred. Men lovbrytere (synderen) går alle til grunne, de lovløse får sin fremtid hugget av.

Tanken om fremtidsløs morgendag er en morgendag fylt av frykt. Dersom du ikke tror at ditt liv i morgen, kan bli bedre enn i dag, at du kan gjør ting annerledes og bedre, og at ditt liv kan bli bedre enn i dag så har du en morgendag uten håp. Men en fremtid, med håp, ER en virkelighet. For han som holder vår fremtid i sin hånd, sier: "Jeg vil gi deg fremtid og håp!"

Du kan ikke endre gårsdag. I går finnes kun anger for det som skulle vært ugjort. Men i dag finnes håp! Det er Guds plan i Jesus Kristus. Dette kalles Guds visdom. Ordspråkene 24;14 sier: Så vit at slik er visdommen for din sjel. Finner du den HAR DU en fremtid, ditt håp er ikke forbi.

2. DIN FREMTID ER IKKE DIN SKJEBNE, MEN DIN TRO! | Your future is not your fate, but your faith.

Mange tror på stjernebilder. At stjernene forteller hvem du er, hva du er og hvordan din fremtid skal være er en merkelig tanke i 2015. Abraham (1. Mos 22; 17-18) var fra en hedensk kultur som trodde at deres skjebne var avgjort av stjernene.

Men stjernene er kraftløst sammenliknet med ham som skapte dem. Deres oppgave er ikke å bestemme din fremtid. Men stjernenes antall forteller om hvor stor Guds plan er for din fremtid! Din fremtid avgjøres av din tillit og tro til Ham som skapte også stjernene.

3. STOL PÅ GUD FOR DIN FREMTID | Trust God for your future

Du er ikke født til en forutbestemt skjebne, men du er født til en fremtid! Og det er din oppgave å ta tak i den; i dag!

Håpet er det materialet som vår fremtid er laget av, og håp kommer til oss ved tro, og drivstoffet for håpet er Guds kjærlighet.

Å komme inn i Guds plan er ikke å få en ferdigskrevet kalender med skritt 1 - 2 - 3. Guds plan slik Gud tenker, er et liv hvor Gud gir håp for fremtiden ved at han frelser vårt liv og vi tar imot hans ord og ledelse ved tro, og følger ham. Så det du vil være i morgen - starter med din beslutning og Guds fremtid og håp i dag!

TIL SAMTALE:

1) Snakk sammen om forskjellen på at Gud skulle ha planlagt ut i detalj en plan for ditt liv, OG at Guds plan er at han har planlagt fremtid og håp for deg? Hvordan blir ditt ansvar som en troende forskjellig?
2) Hva kan du gjøre med din fortid?
3) Hva er viktig for deg i dag?
4) Hvorfor har du en fremtid?

 

Guds plan - hva er det? Guds plan - hva er det?

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda