Guds ord og vår respons

av Tormod Røyland

Tekst: Sal 33; 1 - 9
I Herrens Ord er sant! V 4.
Bibelen ER Guds ord – ikke bare inneholder Guds ord.
1. Jesus trodde på Bibelen:
- 10% av Jesu daglige samtale er fra gamle testamentet (Matt 4;1-11, Matt 15;1–9)
2. Jesus gikk ut ifra at hvert eneste ord i Skriften var viktig (Matt 5;18: Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå – før alt er skjedd.)

Guds ord og vår respons | Gods Word and our Repons.

Bibelstudie fra talen 24. november

Tekst: Sal 33; 1 - 9

I Herrens Ord er sant! V 4.

Bibelen ER Guds ord - ikke bare inneholder Guds ord.

1. Jesus trodde på Bibelen:
- 10% av Jesu daglige samtale er fra gamle testamentet (Matt 4;1-11, Matt 15;1-9)

2. Jesus gikk ut ifra at hvert eneste ord i Skriften var viktig
(Matt 5;18: Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå - før alt er skjedd.)

3. Jesus omtaler bibelske personer som historisk autentiske: Adam og Eva, Abel, Noah om arken, Lot og Sodoma og Gomorra, dronningen av Saba; Jona i storfiskens buk osv (Matt 19;4, Matt 23;55, Luk 17;26-27, Matt 10; 15, 11; 24, Matt 12; 42, Matt 12;40).
Og Jesus som er Ordet og Guds sønn kunne ikke ta feil!

4. Paulus trodde på Bibelen (Apg 24;14: 14 Men én ting tilstår jeg: Jeg dyrker fedrenes Gud ved å følge Veien, som de kaller en sektlære. For jeg tror alt som er skrevet i loven og profetene,)

II Guds ord skaper og forvandler - er virksomt V 6

1. Gud skapte verden ved sitt Ord - Jesus - han var Guds levende «logos» - Ord.

2. Luk 7; 7: Romerske offiseren: Si bare et ord
- Han trodde at Jesus var sendt av Gud - og at Jesu Ord hadde autoritet og kraft til å forvandle tjenerens situasjon.

III Guds ord setter mennesker fri i dag!

I følge fagfolk er en av samfunnets største utfordringer når det gjelder befolkningens psykiske helse: Følelsen av skam og skyld.

Den verdslige psykologien klarer ikke å løse folk fra skam, fordi den profane psykologien ikke regner med den.

1. Skyld og skam:

- kan arves, eller
- barn som opplever ondskap fra voksne: Barna tar ofte skylden for den ondskapen som ble gjort mot dem påseg selv. Mange voksne bærer skam og skyld fra barneår, eller
- en «mildere» former for skam er dette: At det er noe ved meg det ikke går an å elske: Knyttet til kroppen, følelser, behov, personlighet osv.

Esra 9; 6 Min Gud! Jeg skammer meg og skjemmes over å løfte ansiktet mot deg, min Gud! For våre synder er så mange at de har vokst oss over hodet, og vår skyld er så stor at den når til himmelen.

2. Evangeliet er: Guds ord bringer håp og legedom til alle som bærer på skyld og skam. Den som går og føler på skam - føler også på skyld - skyldfølelse.

Menighetens respons til Guds ord og løfter må være at den tror på budskapet Gud har gitt menigheten til verden: «Jesus tok din skyld og skam».

Jes 53:6 Vi fór alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle, ramme ham.

«I Jesu Kristi navn sier vi: Du er tilgitt - du er fri fra sin skyld og skam!»

-----------------------------------------------

Til samtale:

------------------------------------------------

1) Jesus og Paulus anerkjente at Gamle Testamentet (den gangens Bibel) var Guds ord. Hvorfor er det så viktig?

2) Hvorfor et det viktig at vi tror at Bibelens er Guds ord (og at det er levende og sant) når det gjelder å bringe håp og legedom til mennesker?

 

Guds ord og vår respons Guds ord og vår respons

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda