Guds gode plan for alle

av Jan Inge Espedal

Det kommer tydelig frem i Bibelen at Jesus kom for å frelse alle mennesker. Det er ikke noen som er ekskludert og utelukket fra Hans frelsesverk på korset. Hans ønske er at mennesker skal leve i relasjon til Ham, og leve i den gode planen som Han har for hver enkelt menneske.

1.Timoteus 2.4: ”Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.”

Det kommer tydelig frem i Bibelen at Jesus kom for å frelse alle mennesker. Det er ikke noen som er ekskludert og utelukket fra Hans frelsesverk på korset. Hans ønske er at mennesker skal leve i relasjon til Ham, og leve i den gode planen som Han har for hver enkelt menneske.

I Det Gamle Testamentet åpenbarte Gud seg ovenfor folk gjennom sine forløsende navn. Disse blir alltid brukt i hans samfunn med mennesker, og viser Guds holdning til oss mennesker.

- Jehova Tsidkenu – Gud er vår rettferdighet
På grunn av Jesu forsoningsverk har vi fått verdigheten og selvfølelsen tilbake.

- Jehova Shalom – Gud er vår fred
På grunn av Jesus kan vi ha fred med Gud, fred med hverandre og fred i sinnet.

- Jehova Raah – Gud er vår guide eller hyrde
Vi kan bli ledet av Gud på alle livets områder.

- Jehova Rapha- Gud er vår lege
Gud ønsker at vi skal være med god helse både fysisk og psykisk. Dette er Hans vilje for oss, og tilgjengelig gjennom Jesus.

- Jehova Jireh – Gud er vår forsørger
Guds plan er at vi mennesker skal ha velstand og overflod. Vi setter vår lit til at Gud er vår forsørger.

- Jehova Shammah – Gud er nær
Gud er ikke langt borte, Han er nær. På grunn av Jesus kan vi leve i en tett relasjon til Gud. Gud er en personlig Gud.

- Jehova Nissi – Gud er vår seierherre
Guds vilje er at vi skal lykkes i livet og ha suksess. Gud er en seierherre og vi er på Hans lag. Den største seieren som noen gang er vunnet er Jesu seier over all djevelskap og ondskap når han døde på korset og stod opp igjen fra de døde. Dette danner grunnlaget for at vi kan leve i seier og ikke nederlag.

Guds gode plan for alle Guds gode plan for alle

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda