Guds elskede

av Jan Inge Espedal

Og nå, så sier Herren, som skapte deg, Jakob, som formet deg, Israel: Vær ikke redd! Jeg har løst deg ut, jeg har kalt deg ved navn, du er min. Jesaja 43.1

 

For English - please copy the study in "Google Translate"

-----------------------------------------------------------------------------

 

Den ene av disiplene til Jesus som het Johannes er forfatter av Johannes evangelium. Han skriver blant annet om «den disippelen som Jesus elsket.» Det interessante er at denne disippelen var Johannes selv. Johannes hadde forstått at han var spesielt elsket. Vi er også Guds elskede. Vi er spesielle for Gud.

 

1. Johannes 3, 1:

Se hvor stor kjærlighet Far har vist oss: Vi får kalles Guds barn, ja, vi er det!

Skriftordet fra Jesaja 43, 1 er skrevet til Israel, Guds utvalgte folk, jødefolket. Samtidig gjelder dette skriftordet hver Jesus-troende i dag. Vi er også utvalgt av Gud. Vi har del i de samme løftene som gjelder jødene. Vi er innpodet på det samme treet.

Løftene for Israel er oppfylt i Kristus. Vi lever i nådens tidsalder og den nye pakt, som har enda bedre vilkår.

Jesaja 43, 1

Og nå, så sier Herren, som skapte deg, Jakob, som formet deg, Israel: Vær ikke redd! Jeg har løst deg ut, jeg har kalt deg ved navn, du er min.

 

1.    Vær ikke redd!

 

Blir vi mennesker preget av frykt? JA. Hva gjør frykt med oss? Vi blir lammet.

Historien om David og Goliat handler om å vinne over frykten. David vant kampen før kampen. «The fight before the fight.» Han hadde vunnet over frykt tidligere, så David hadde mentalt sett allerede vunnet over Goliat.

Filipperbrevet 4, 6 - 7

  6 Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud.

    Be og kall på ham med takk.

 7 Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.

 

2.    Jeg har løst deg ut

Guds hensikt og plan er at du skal leve i frihet! Den største friheten vi har fått er at Jesus ved sin død på korset satte oss fri fra syndens makt og tilveiebrakte tilgivelse for all synd.

Malaki 4, 2

Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferds sol gå opp med legedom under sine vinger.
Dere skal slippe ut og hoppe som kalver.

Vi er fri til å leve det livet som Gud har skapt oss til å leve.

Galaterbrevet 5, 1

Til frihet har Kristus frigjort oss.


 3.    Jeg har kalt deg ved navn

Gud kaller oss ved navn, har kjenner oss.

Lukas 12, 7a

Men til og med hvert hårstrå dere har på hodet, er talt.

 Gud har full oversikt, og hver enkelt er helt spesielle for Ham.

 

4.    Du er min

 Tenk at vi får tilhøre Gud, at Han er vår himmelske Pappa.

 Johannes 10, 27 - 28

27 Mine sauer hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg.

28 Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd.

----------------------------------------------------------

TIL SAMTALE I LIVSGRUPPENE

-------------------------------------------------------------

Hva ville skjedd hvis all frykt i livet ditt forsvant? Ville du savnet det?

Prøv å se på deg selv med Guds øyne, hva ser du?

Gud tilbyr; fred, frihet, opplevelsen av å være elsket og spesiell, og å tilhøre Gud og Hans familie. Hvem av de du kjenner lengter etter dette?    

 

 

 

 

Guds elskede Guds elskede

Tilbake til talereferater

 

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda