Guds agenda - straff eller frelse?

av Arnfinn Clementsen

Da Jesus kom gående, så han en mann som var født blind. 2 Disiplene spurte da: «Rabbi, hvem er det som har syndet, han selv eller hans foreldre, siden han ble født blind?» Jesus svarte: «Verken han eller hans foreldre har syndet. Men nå kan Guds gjerninger bli åpenbart på ham. Så lenge det er dag, må vi gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Det kommer en natt da ingen kan arbeide. Så lenge jeg er i verden, er jeg verdens lys.» Johs 9:1-5

Innledning: Gudsbilde 

Jesus møter en mann som er født blind. Disiplene spør: Hvorfor? Hvem har syndet?

Jesus svarer: Nei, ingen av dem, men dette var en mulighet til å vise Guds godhet
Folk har alle slags spørsmål pga feil Gudsbilde og feil forståelse av evangeliet!
Straffer Gud mennesker og nasjoner?

På grunn av  syndefallet ligger verden i det onde; synd, sykdom, forbannelse og
død, men jeg tror ikke på en Gud som belønner og straffer etter våre gjerninger.
All religion bygger på et bilde av en Gud som straffer og dømmer!
Bibelens Gud er kjærlighet, godhet og nåde, men også rettferdighet og hellighet.
Gud sendte Jesus for å demonstrere hvem han er og bære all verd synd!

Joh 1:18                                Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud,
          og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er. 

 

1. Forskjell på gamle og nye pakt - lov og nåde

Den gamle pakt bygde på betingelser - lov og bud - dom og straff
Den nye pakt bygger på nåde og tilgivelse - forsoning og rettferdighet

Hebr 8:6    6 Men nå har Kristus fått en langt høyere prestetjeneste, siden han er mellommann for en pakt som er så mye bedre og hviler på bedre løfter.  

Rom 5:20-21        Loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor,
ble nåden enda større.
 For slik som synden hersket gjennom døden, skal nåden herske gjennom rettferdigheten og gi evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre

2. Forskjell på straff og syndens konsekvenser
NB. Forstå forsoningens rekkevidde
Gud har tilgitt hele verdens synd, men ikke bare tilgitt;
han har betalt for og tatt straffen for hele verdens synd - og kjøpt oss fri!

1Joh 2:1-2            Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde.
              Men om noen synder, har vi en talsmann hos Far, Jesus Kristus,
              Den rettferdige. Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre,
             men for hele verdens. 

2Kor 5:18-21 Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv            
            og ga oss forsoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsonte
            verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og

            han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Så er vi da utsendinger

            for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss.
            Vi ber dere på Kristi vegne: La dere forsone med Gud! 
Syndens horisontale side - konsekvenser
Rom 6:23              Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i
                Kristus Jesus, vår Herre.

3. Frelse eller dom på Guds agenda
Bibelen taler om en kommende dom, men vi lever i nådens tid
Jes 61:2 for å rope ut et nådens år fra Herren - og en hevnens dag fra vår Gud
Luk 4:19-20   ....og rope ut et nådens år fra Herren. Så rullet han bokrullen sammen

Frelse er på Guds agenda i denne tiden vi lever i!

Avslutning: Gud agenda i vår tid er evangeliet

 

 

 

Guds agenda - straff eller frelse? Guds agenda - straff eller frelse?

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda