Guds Rike (I)

av Svein Egil Fikstvedt

Guds rike er fylt av rettferdighet, fred og glede i Den Hellige Ånd. Dette er noe Jesus så tydelig demonstrerte da han gikk her på jorden.

Hør denne inspirerende tale av både Svein-Egil og Erik Fikstvedt - om Guds rike, om å lære å kjenne reglene, verdiene og kulturen i dette riket,og hvordan vi er kalt til å gi mennesker rundt oss en «smakebit» av himmelen.

"En gang spurte fariseerne Jesus når Guds rike skulle komme. Han svarte: «Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Ingen vil kunne si: ‘Se her er det’ eller: ‘Der er det’. For Guds rike er midt iblant dere." Lukas 17:20-21
Guds rike er helt annerledes alle andre riker vi kjenner til, og dermed er også en erfaring av dette riket så avgjørende for menneskers liv.
«For Guds rike består ikke i ord, men i kraft» 1. Kor 4:20

Guds rike er fylt av rettferdighet, fred og glede i Den Hellige Ånd. Dette er noe Jesus så tydelig demonstrerte da han gikk her på jorden,
og det er også det oppdraget han har gitt oss - «Så sendte han dem ut for å forkynne Guds rike og helbrede syke» Luk 9:2.

Til samtale:

1. Hvordan vi kan vise Guds rikes verdier og hans kjærlighet til mennesker i denne tiden, som på flere måter både er krevende og full av forvirring?
2. Hvordan møter vi mennesker, egentlig? Hadde vi spist lunsj med Sakkeus og ikke brydd oss om hva andre sa?
3. Hvem savner vi i fellesskapet vårt? Hvem har trukket seg tilbake - hvordan kan vi strekke oss ut til dem? Hvordan utfordrer dette deg?

Guds Rike (I) Guds Rike (I)

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda