Guds Ord i ditt liv del 2/3

av Tormod Røyland

Bibelen er mer enn en bok med mange sider og mange bokstaver, det er Jesus som står frem i gjennom Skriften. Han blir synliggjort gjennom Bibelen. Ordet forløser Guds kraft i våre liv

GUDS ORD I DITT LIV (Del 1 av 3)
THE WORD OF GOD IN YOUR LIFE (Part 1 of 3)

For English - please copy the study in "Google Translate"

-------------------------------------------------------------------------
Teksten: Kol 3; 16

Bibelen er livets ord til oss. Det er ikke bare en bok med gode prinsipper, men det er Guds levende ord.
Fordi Ordet er en enhet med personen Jesus.

Det var ikke et «åndelig prinsipp» som døde på korset.
Det var ikke en «filosofisk ide» som hang på korset og døde for våre synder. Det var personen Jesus Kristus. Bibelen formidler det som liv til oss.

La Kristi Ord få rikelig rom (blant - hos - i) dere!

Første nivå:
1 Guds Ord BLANT dere (jfr. Norsk Bibel - overset.) | The Word of God AMONG you

Når Guds ord får rom i MENIGHETEN:
a. Skaper enhet i menigheten:
  1. Kor 1;10 Jeg formaner dere, søsken, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere må være enige. La det ikke være splittelse blant
  dere, men stå sammen i syn og tanke.
b. Gjør at menigheten fungerer:
  Bibelens tanke er at menigheten er Jesu kropp
  Ordet skaper harmoni og funksjon i kroppen.
  Eng. overst: «Lære hvordan dere skal kultivere livet dere har fått»
c. Hvordan skapes enhet og funksjon?
  Kol 3; 16b-17 «La Kristi Ord få rikelig rom... undervisning, sanger (også profetiske), (åndelige) viser osv.
d. Sangen var spesielt viktig i gamle tider. Folk lærte bibelske sannheter gjennom sang. Folk flest var analfabeter og gudstjenestene var lenge på latins språk. Ingen skjønte hva presten sa! Derfor ble sangen på morsmålet svært viktig.
e. Men i moderne tid: Vi kan lese og forstå! Sangen har ikke samme funksjon som opplæringsmetode. Og vi har teknologiske    hjelpemidler: Undervisning på CD, podcast, internett og TV. Fantastiske muligheter for å utruste våre liv og for å skape sunne,  sterke menigheter som vokser!

Til samtale:

1) Hvorfor er forkynnelsen og undervisningen viktig for menigheten (folket)? 

2) "La Kristi ord få rom blant dere": Hva vil det si at Ordet får "rom" i menigheten?

3) Hvordan utfordrer Kol 3;16 ditt eget liv?

4) På hvilken måte er sang og lovang viktig i vår tids menighet?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMMER SENERE:
  De neste to nivåene kommer i senere i del 3 av serien «Guds ord i ditt liv» og handler om:
2 Guds ord HOS dere (jfr Bibelselskapet 2011 - overset.) | God's word in your (home)
Hvilken plass har Bibelen hjemme hos deg?

3 Guds ord I dere (jfr Bibelen Guds Ord - overset.) | The word of God IN you
Hvilken plass har Ordet i deg?

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Guds Ord i ditt liv del 2/3 Guds Ord i ditt liv del 2/3

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda