Guds Ord i ditt liv

av Tormod Røyland

Bli med pastor Tormod når han i denne talen viser sammenhengen mellom Jesus og Ordet (Bibelen).

GUDS ORD I DITT LIV (Del 1 av 3)
THE WORD OF GOD IN YOUR LIFE (Part 1 of 3)

For English - please copy the study in "Google Translate"
--------------------------------------------------
Det finnes et kobberfat hvor den amerikanske grunnloven er gravert inn i kobberet på en kunstferdig måte. Står du tett på kobberfatet kan du lese teksten.
Men, når du betrakter kobberfatet på avstand, kommer ansiktet til president George Washington til syne i skyggene av bokstavene i fatet. Men da ser du ikke lenger bokstavene eller det som er skrevet. Du ser bare personen.
Slik er det også med Bibelen og vår forståelse av Guds tanker. Vi kan se Hans kjærlige og herliggjorte ansikt som skinner i mot oss gjennom ordene i skriften. Det er Jesus selv som trer frem i skriften, som Livet, og Kilden, og han som holder oss oppe ved sitt nærvær i våre liv.

I denne undervisningen er målet å vise at skriften er vevet sammen med personen Jesus. Jesus er Ordet! Å elske Jesus = å elske Ordet. Å elske Ordet = å elske Jesus.

Les teksten: Kolosserbrevet 3; 12 - 16.
Her er 4 stikkord som hjelper deg å forstå sammenhengen mellom Jesus og ordet:
Jesus → identitet → livet → innholdet → kilden → Jesus

1 IDENTIET v: 12
«Dere ER Guds utvalgte, helliget og elsket av ham»
Vår identitet ER et faktum som Gud har slått fast i våre liv på grunn av det Jesus gjorde. Vår identitet kommer fra et historisk faktum som skjedde på Golgata i år 33 e.kr.

2 LIVET (livsførsel) v. 12b - 13
«Kle dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre ..»
Vårt liv er et RESULTAT og VIRKNING av vår identitet.

3 INNHOLDET (motivasjonen) v 14 - 15
«Og over alt dette: Kle dere i KJÆRLIGHET (som er Kristi kjærlighet),.. La Kristi FRED .. og TAKKNEMLIGHET..»
Hvor kommet dette livet fra? Fra ditt liv → din identiteten → Jesus!

4 KILDEN v. 16
Hva er kilden? Hvor får jeg tak i dette?
Svar: «La KRISTI ORD få rikelig ROM hos dere!»
BIBELEN!

Så hva kan vi konkludere med da? Hva slags sammenheng er det bibelen viser oss i disse versene? Bibelen er Kristi Ord og setter oss i kontakt med den levende Jesus.
Ordet er ett med personen Jesus.
Jesus snakker til oss, og Den Hellige Ånd vil bekrefte og produserer det ordet snakker om i våre liv. Bli glad i Bibelen. Les den og la Jesus få snakke med deg gjennom Ordet!

Til samtale:
1) Hva kan dere si om sammenhengen mellom Jesus og Bibelen? Husker dere andre bibelsted som snakker klart om sammenhengen mellom Jesus og Ordet?
2) Hva betyr Bibelen for deg?
3) Hva ville være neste trinn for deg for å utvikle ditt forhold til Bibelen?

 

Guds Ord i ditt liv Guds Ord i ditt liv

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda