Guddommelige prinsipper for åndelig vekst - DEL 3 - Besluttsomhet

av Tormod Røyland

Gud vil at det skal lykkes for deg. Gud kjærlighet til deg er blant annet slik at han vil forløse det potensiale som er i deg – slik at du mer og mer kan leve i ditt fulle potensiale ved Den Hellige Ånd. I denne serien studerer vi noen åndelige prinsipper som virker slik, at når vi følger dem, så blir det lettere «å løpe løpet».
Hebr 12; 1 Derfor, når vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss

(FOR ENGLISH, PLEASE COPY THIS IN GOOGLE TRANSLATION)

BESLUTSOMHET
Jak 1:6-8 Men han må be i tro, uten å tvile. For den som tviler, ligner en bølge på havet som drives og kastes hit og dit av vinden. 7 Ikke må et slikt menneske vente å få noe av Herren, 8 splittet som han er, og ustø i all sin ferd..

En som er splittet i sitt sinn, blir ubrukbar og ufruktbar.
Ubeslutsomhet er en «ryggsekk» som gjør det tungt å løpe.

1. UBESLUTSOMHET BEGRENSER GUDS INNFLYTELSE I LIVET DITT
Ubeslutsomheten er ofte et slags uutalt opprør i hjerte mot å gi seg til noe, leve overgitt - og gå for noe.

2. ET UBESLUTSOMT HJERTE KJENNETEGNES AV:
- Man reserverer seg og gir seg ikke til noe eller noen, og blir derfor heller ikke entusiastisk. Det er i sitt vesen en form for egoisme.
- Ubesluttsomhet gjør at man sjeldent opplever noe virkelig tilfredsstillende og morsomt. Du blir frarøvet vitnesbyrdet om Guds trofasthet.
- Peter gikk mot Jesus på vannet, mot all fornuft (det er jo ingen som går på vannet!?) Men han var lydig mot Jesus som sa: "kom".
- Beslutsomhet kan noen ganger oppleves som å gå på vannet med Jesus. Du tar en sjanse.

3. TA ET OPPGJØR MED UBESLUTTSOMHET.
- Våge å brenne for noe - gå for noe.
- Våge å gå inn i utfordringer: F.eks i jobben, i menigheten, nye bekjentskap, legge hendene på en som er syk osv!
- Du sier: «Men jeg er så sliten?» Kanskje du forveksler mental slitenhet med kjedsomhet? Du er ubesluttsom og høster frukten av det?
«Gud har aldri sagt at han vil bygge bro foran deg, men under deg» (Bjørn Bergmann).

4. TRO AT GUD ER MED DEG OG AT HAN LEDER DEG!
Ef 2:10 For vi er Hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har gjort ferdige på forhånd, for at vi skulle vandre i dem.
Beslutsomhet bygger på tillit til at Gud er med deg.

Til samtale:

- Hva har ubesluttsomhet og tvil til felles?
- Hva sier Jakob 1; 6-8 om tvil?
- Hvorfor er det viktig for en kristen og være besluttsom?
- "Gud bygger bro under deg, ikke foran deg"... hva betyr det?

AVSLUTNING OG BEKJENNELSE
Jeg tar et oppgjør med ubesluttsomhet i mitt liv. For når jeg tviler, ligner jeg en bølge på havet som drives og kastes hit og dit av vinden. 7 Ikke må jeg da vente å få noe av Herren, splittet som jeg er, og ustø i all min ferd..
Men jeg må be i tro, uten å tvile.
«Jeg er en besluttsom person»!

 

Guddommelige prinsipper for åndelig vekst - DEL 3 - Besluttsomhet Guddommelige prinsipper for åndelig vekst - DEL 3 - Besluttsomhet

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda