Guddommelige prinsipper for åndelig vekst - DEL 2 - gode relasjoner

av Tormod Røyland

Gud vil at det skal lykkes for deg. Gud kjærlighet til deg er blant annet slik at han vil forløse det potensiale som er i deg – slik at du mer og mer kan leve i ditt fulle potensiale ved Den Hellige Ånd. I denne serien studerer vi noen åndelige prinsipper som virker slik, at når vi følger dem, så blir det lettere «å løpe løpet».
Hebr 12; 1 Derfor, når vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss LEGGE AV alt som TYNGER, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss
Negative relasjoner er bagasje som tynger. De må legges av.

(FOR ENGLISH, PLEASE COPY THIS IN GOOGLE TRANSLATION)

IV GODE OG KLOKE RELASJONER
1Kor 15:33
La dere ikke føre vill! «Dårlig selskap ødelegger gode vaner.».

"La dere ikke føre vill" betyr; La deg ikke så lett lures eller bedra

1. GODE RELASJONER ER BETYDNINGSFULLT
Viktig det er for oss å ha relasjoner og vennskap rundt oss, hvor mennesker bygger meg opp, og ikke river ned!

2. RELASJONER I MENIGHETEN
Skal preges av ENHET. Enhet i Guds menighet bygger opp og velsignelser.
- Fil 2:2 så gjør nå min glede fullkommen: Ha samme sinnelag og samme kjærlighet, vær ett i sjel og sinn..
Viktig relasjon - vi strekker oss svært langt for å ha en god relasjonskultur i menigheten. Befalingen: «Ha samme sinnelag!»

3. RELASJONER UTENFOR MENIGHETEN
Vi bør ha venner også utenfor menigheten - OG IKKE være moralske og fordømmende i holdninger til dem som ikke er kristne.
- Forskjellen er: I menigheten dømmer vi hverandre i kjærlighet - Utenfor menigheten dømmer Herren. Vi møter ikke-kristne vennlig - men ikke med ord uten «salt»..

4. Å OMGÅS IKKE-KRISTNE
betyr ikke at vi skal ta etter deres vaner og skikker, dårlige, ugudelige, verdslige handlingsmønstre. Respekter og elsker mennesker, men bevar dine verdier. Vi er kalt til å være i verden, men ikke av verden.
- 2Kor 6:14 Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hva delaktighet har rettferd med urett? Eller hva samfunn har lys med mørke?

5. VI ER VÅKNE I VÅRE RELASJONER fordi det går fortere å rive ned enn å bygge opp gode relasjoner.
- Dårlige vaner ødelegger.

6. PASS DEG FOR Å HA FOR NÆRE relasjoner med kristne som er bitre, stolte, negative, kritiske, overfladiske, harde, hånlige og verdslige mennesker

AVSLUTNING:
La Den Hellige Ånd få lede deg også i dine relasjoner - kjenn etter hva relasjonen du er i gjør med deg, og du med den (løfter du, eller river du ned).

Til samtale:
- Hvorfor er relasjoner viktige
- Nevn to ting som betyr mye for deg i vennskap og relasjoner
- Hvordan kan du bidra positivt i dine relasjoner?

Bekjennelse:
Jeg er en relasjonsbygger og bygger en varm relasjonskultur i mitt hjem, jobb og menighet.

 

Guddommelige prinsipper for åndelig vekst - DEL 2 - gode relasjoner Guddommelige prinsipper for åndelig vekst - DEL 2 - gode relasjoner

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda