Guddommelige prinsipper for åndelig vekst - DEL 1 - lærevillig ånd og løfter

av Tormod Røyland

(For english, please copy to google translation)

Gud vil at det skal lykkes for oss. Gud kjærlighet til oss er slik at han vil forløse det potensiale som er i oss, i deg. Du kan leve i ditt fulle potensiale ved Den Hellige Ånds kraft.
I denne serien studerer vi noen åndelige prinsipper som virker slik, at når vi følger dem, så fører det til åndelig vekst, og det blir lettere «å løpe løpet».

Hebr 12; 1 Derfor, når vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss LEGGE AV alt som TYNGER, og synden som så lett FANGER oss inn, og med utholdenhet FULLFØRE det løpet som ligger foran oss..
Vi skal avsløre noen lodd og byrder som gjør løpet tung. Eller for å bruke et annet bibelsk bilde fra naturen, VEKST: Vi skal ta for oss noen åndelige klimafaktorer som vil gi vekst i våre liv.

I Å HA EN LÆREVILLIG ÅND
Jak 1; 19: Dette må dere vite, mine kjære søsken: Enhver skal være rask til å høre, men sen til å tale og sen til å bli sint. 20 For sinne hos et menneske fører ikke til det som er rett for Gud.

Det er lett å bomme på alle disse tre (høre, snakke, sinne)
- Den som er rask til å snakke blir raskt sint og er ikke villig til å høre på andre.
- Prinsipp for åndelig vekst er å være villig til og lytte, mindre opptatt av å få frem egne meninger og sen til å bli sint.
Ordsp 18; 2 Dåren bryr seg ikke om innsikt, han vil bare vise hva han tenker selv.
- En som er opptatt av å vokse og vokse i åndelig modenhet, må ha en lærevillig ånd. Den som lærer seg å lytte, vil hele tiden lære noe nytt. Mest av alt, være villig til å lytte og lære av Jesus Kristus.

II INNFRI LØFTER
Fork 5:3-4 Når du gir Gud et løfte, dryg da ikke med å oppfylle det. For han bryr seg ikke om dårer. Gjør det du lover! Det er bedre at du ikke gir noe løfte enn at du lover og ikke holder ord.

Å love og ikke holde, hindrer åndelig vekst.
Uinnfridde løfter kan i mye større grad enn det vi aner, hindre åndelige vekst. For det handler om vår integritet, at vi er de som andre kan stole på og tillit. Hold det du lover!
Innfri løfter - et åndelige prinsippet som har sin rot i Guds karakter. Gud holder alltid det han lover. Gud er trofast.

Å holde løfter er en livsinnstilling. Jeg holder mine løfter. Det betyr i praksis f.eks å være ærlig på skatten, betale regningene i tide, hold forretningsavtaler, holde ekteskapsløftet, ærlighet osv.

III Å HA EN FORSONENDE HOLDNING Matt 5; 23 - 25. LES: Om du bærer offergaven din fram til alteret og der kommer til å tenke på at din bror har noe imot deg, 24 så la gaven ligge foran alteret og gå først og bli forlikt med din bror. Så kan du komme og bære fram offergaven din!

Uforsonlighet er bagasje som tynger. Uforsonlighet hindrer åndelig vekst.
Uforsonlighet har alltid bitre konsekvenser i mennesker liv.
- Å oppleve konflikter er ikke synd - Gud dømmer oss ikke for det. Men det Gud forlanger av oss er at vi så langt det er mulig gjør opp med vår neste.
- Gud har kalt oss til å leve sammen - selv når vi ikke er enige.
- Se det slik: Andre menneskers ufullkommenhet er en gave til deg! Det er DHÅs praktiske trening som er ment å hjelpe deg, trene deg, og få deg til å bli mer tålmodig, mild, trofast, god, positiv, hengiven og kjærlighetsfull

Kol 3;12 Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, 13 så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre.
Den mektigste kraften i verden er tilgivelse. Praktiser forsoning!


Til samtale:
Å HA EN LÆREVILLIG ÅND
- Hvorfor er det slik at vi ofte har tungt for å høre og lære, men vil gjerne snakke.
- Hvordan kan det påvirke vårt forhold til Gud på godt og vondt?
Å HOLDE LØFTER:
- Å holde løfter: Hva har det å med vårt karakter å gjøre? Klarer dere å gi eksempler?
EN FORSONENDE HOLDNING:
- Hva gjør uforsonlighet med oss?
- Hva gjøre tilgivelse med oss?

Bekjennelse:
Jeg vil lytte mer enn jeg taler, og jeg har en lærevillig ånd.
Jeg innfrir mine løfter. Jeg har Åndens karakter i mitt liv.
Jeg lar meg alltid forsone med den jeg er i konflikt med.

 

Guddommelige prinsipper for åndelig vekst - DEL 1 - lærevillig ånd og løfter Guddommelige prinsipper for åndelig vekst - DEL 1 - lærevillig ånd og løfter

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda