Gud har tro på deg

av Randi Andersen Kaddu

1 Gud har utrustet deg
Matt 25, 14-30 Gud har skapt deg og lagt ulike talenter, gaver, kvaliteter ned i deg
han ønsker å bruke deg han vil at du skal bruke disse gavene til å tjene ham

Janteloven:
1. Du skal ikke tro du er noe.
2. Du skal ikke tro du er like meget som oss.
3. Du skal ikke tro du er klokere enn oss.
4. Du skal ikke innbille deg at du er bedre enn oss.
5. Du skal ikke tro du vet mer enn oss.
6. Du skal ikke tro du er mer enn oss.
7. Du skal ikke tro du duger til noe.
8. Du skal ikke le av oss.
9. Du skal ikke tro noen bryr seg om deg.
10. Du skal ikke tro du kan lære oss noe.

Janteloven er helt motsatt av hva Gud tenker om deg:

Jeremia 29,11
For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.

Gud har tro på deg - og han bør vite hva han snakker om - det er han som har skapt deg.

Du er skapt i Guds bilde:
Salme 139, 13-14
For du har skapt mine nyrer, du har vevd meg i mors liv.
Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget.
Underfulle er dine verk, det vet jeg godt.

Den norske kulturen
vi unnskylder oss selv vi takler ikke komplimenter f.eks. hvis vi er flinke til noe eller har fått nye klær vi tror ofte at når Gud sier noe gjelder det alle andre enn oss selv

Jeremia var kalt av Gud, men hadde lav selvtillit:

Jeremia 1, 4-7
Herrens ord kom til meg:
«Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg,før du ble født, helliget jeg deg; til profet for folkeslagene satte jeg deg.»
Men jeg sa:
«Å, min Herre og Gud! Se, jeg kan ikke tale, jeg er for ung!»
Da sa Herren til meg: «Du skal ikke si: Jeg er ung!
Overalt hvor jeg sender deg, skal du gå, og alt jeg befaler deg, skal du si.

Moses ble også kalt av Gud, men kranglet med Gud og kom med unnskyldninger

Hva kan vi lære av dette?
Gud har rett!
Når Gud har tro på deg bør du velge å stole på at han har rett!

1 Tim.4,12
La ingen forakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende i ord og livsførsel, i kjærlighet, tro og renhet.

2 Hva vi kan gjøre i Guds kraft

Fil.4,13
Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.

Apg.3,6
Men Peter sa: «Sølv eller gull har jeg ikke, men det jeg har, vil jeg gi deg. I Jesu Kristi nasareerens navn: Reis deg og gå!»

Det handler ikke bare om hva vi har i oss selv eller hva vi er flinke til - det viktigste er hva vi har i Gud og hvordan han kan og vil bruke oss!

Gud har så stor tro på oss at han har gjort seg avhengig av oss - vi er hans legeme på jorden - så vi må tro på ham at han vet hva han gjør når han sier at han har tro på
oss

3 Gud er en Gud som gir nye muligheter

Peter sverget på at han ikke kjente Jesus

Joh.21, 15-23 forteller om hvordan Jesus gjenopprettet Peter og satte ham til å lede de første kristne

David - fikk en mann drept for å kunne overta konen hans - allikevel omtaler Gud ham som en "mann etter mitt hjerte"

Peter og David gjorde alvorlige synder - allikevel ble de gjenopprettet og brukt av Gud samme hva som har skjedd i ditt liv så både kan og vil Gud bruke deg!

 

Gud har tro på deg Gud har tro på deg

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda