Gud har ingen prydbusker - bare frukttrær

av Tormod Røyland

1 - OVERGIVELSE, UTHOLDENHET OG SELVFORNEKTELSE

1) Hva er det som gjør at folk lykkes med det de setter seg fore?
- Overgivelse og utholdenhet til prosjektet og saken. Det gir resultater. Uansett hva du setter deg fore i livet å gjøre, så krever det overgivelse til det du skal gjøre.
- Der det er overgivelse til et prosjekt eller en sak, der er det også vilje til å prioritere, utholdenhet, og til og med vilje til selvforsakelse og offer.
- Der det ikke er overgivelse, utholdenhet eller vilje til selvforsakelse, der er det heller ikke prioriteringsvilje, utholdenhet – og det faller en ikke lett å skulle forsake eller ofre noe for å oppnå det man ønsker.
- Uansett hva prosjektet er: Enten du skal ha eksamen, gå ned i vekt, sykle Nordsjørittet, redusere høyt kolesterol, ha et livslangt ekteskap, oppdra barn eller følge Jesus – så vil du lykkes - HVIS du er overgitt til det.

2) Jeg har et hatforhold overgivelse, utholdenhet og selvfornektelse fordi:
- Jeg liker ikke å overgi meg eller nekte meg noe jeg ønsker.
- Saken jeg har gitt meg til setter dagsorden for hva jeg bruker tiden min på. (Eks: Sykle Nordsjørittet - så må jeg trene).
- Overgivelse, utholdenhet og selvfornektelse har potensiale i seg til å bringe meg til et nytt nivå i livet mitt, derfor....:

3) Lærer jeg meg til å elske overgivelse, utholdenhet og selvforsakelse fordi:
- Disse verdiene hjelper meg til og nå målene mine.
- Overgivelse, utholdenhet og selvforsakelse er med og bringe mening og tilfredsstillelse i livet mitt.

4) Bibelen sier:
- Ved utholdenhet skal dere redde deres sjel. Luk 21:19
- Han gir evig liv til dem som ved tålmodig utholdenhet i god gjerning søker herlighet, ære og uforgjengelighet. Rom 2:7

5) Selvforsakelse = stille seg selv i andre rekke.
- Strider mot min menneskelige natur og min lyst
- Men Jesus sier selvforsakelse er en betingelse for å kunne følge ham.
- Nå Jesus er Herre i livet mitt, så betyr det at han går foran og jeg går etter ham.
- Det er bedre at jeg følger Jesus i hans planer, enn at Jesus er med meg i mine planer.

6) Overgivelse og Selvforsakelse betyr:
- Jeg stiller meg i 2. rekke
- JESUS ER I 1. REKKE!
- Overgivelse, utholdenhet og selvforsakelse er personlighetskarakterer som Gud har i seg og som han gir oss ved sin Ånd.
- Bibelen kaller dette for å leve i NÅDEN. Vi får det Gud har - gratis.

MEN overgivelse, utholdenhet og selvfornektelse for Jesus vil gjøre oss til produktive og fruktbare kristne.
Den som følger Jesus blir fruktbar og produktiv i Guds rike.
Det leder oss over i 2 og siste punkt: Å bære frukt for Guds rike.

Les Matt 25; 14 - 30.
2. PRYDBUSK ELLER FRUKTTRE

1) Å bære frukt og være produktiv er et påbud fra Jesus.

- Joh 15; 16 Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt.
- Jesus vil aldri kreve noe av oss som han ikke selv har gitt forutsetningen for! I så fall ville det være religion og bygge på selvstrev. Jesus forklarer det og sier:

- Joh 15:5: Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre.

2) Kjennetegn på en prydbusk

- Pen og se på, men den er unyttig.
- Den forlanger at man steller for den, men den har ikke evnen til å bære frukt. Den kan bare beundres.

- Jesus er konsekvent imot prydbusker og trær uten frukt:
- forbanner et par fikentrær: "Aldri skal du bære frukt..."
- Joh 15: "Hver gren som ikke bærer frukt tar han bort"
- Luk 13: Fikentre uten frukt: Hogg det ned - hvorfor skal det stå her og utarme jorden.
- I liknelsen om talentene så:
- roser tjenernes Herre dem som hadde forvaltet tal.
- tjenernes Herre dømmer sin tjener som ikke hadde forvaltet talentet.

- Jesus tar et universalt oppgjør med tomhet og religiøsitet i jødedommen og religionene i verden - men dømmer også selvsentrert og egoistisk kristendom.

3) Kjennetegn på et frukttre
- Det ligger i frukttreet natur å bære frukt.
- Jesus sier: Jeg er treet - dere er grenene.
- Kraften til å bære frukt kommer fra treet og strømmer gjennom grenene slik at det blir frukt.

- Gartneren steller med treet slik at det blir mye og god frukt
Joh 15: "Hver gren som bærer frukt- renser han, så den kan bære mer fr."

4) Å bære frukt i Guds rike er alltid et samarbeid mellom oss og Herren.

- Vi må velge å være et frukttre fremfor å være en prydbusk.
Vi må sette oss i posisjon slik at gaven kan fungere.
En forbeder må sette av tid til forbønn.
En leder må sette av tid til ledelse.
En lærer i Ordet må ta vare på lærergaven - studere.
- Å bære frukt har alltid et element av overgivelse, utholdenhet og selvfornektelse i seg.
- Gud har gitt oss gaver og evner (talenter) som han forventer at vi skal bruke: Rom 12:6-8

AVSLUTNING:
Enten din gave er å være en forbeder for menigheten og for mennesker rundt deg, kanskje fordi det å be er det eneste du har helse til, eller du viser omsorg for enkelt mennesker fordi du er glad i folk og besøker dem, - eller du har en posisjon i samfunnet og bruker gaven din der til Guds ære, - eller om gaven din tar deg som misjonær til verdens ende: BRUK OG FORVALT GAVEN DIN! GRAV DEN IKKE NED.
Gud har gjort seg avhengig av våre gaver og talenter.
Mennesker er avhengig av at du bruker dine gaver og talenter.

 

Gud har ingen prydbusker - bare frukttrær Gud har ingen prydbusker - bare frukttrær

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda