Gud gjør ikke forskjell på folk - Del 1

av Tormod Røyland

Gud - synden - frelsen

Bli med når pastor Tormod starter en serie prekener ut ifra Paulus brev til menigheten i Rom - Romerbrevet. Menigheten i Rom var ikke grunnlagt av Paulus, men han hadde lenge hatt et sterkt ønske om og reise til Rom. Romerbrevet er formet som et introduksjonsskriv til menigheten i Rom. I romerbrevet presenterer Paulus evangeliet.

Del 1: Læredel - (kap 1 - 8).
Del 2: Frelseshistorisk del (kap 9 - 11)
Del 3: Formanende og praktisk del (kap 12 - 16)

Romerbrevets første 3 kapitler har en universell start. Romerbrevet kap 1 - 3 proklamerer og forklarer Gud, synden og nåden fra et universalt perspektiv! Evangeliet er globalt.Evangeliet gjelder ikke bare på mikronivå - personlig. Men på makronivå - universelt: Til alle - til menneskeheten - til alle tider - fra skapelsen til tidsaldrenes ende! Hensikten med Romerbrevet finner vi f.eks i Rom 1; 16: For jeg skammer meg ikke over evangeliet, for det er Guds kraft til frelse for hver den som tror.

Vårt ønske og vår bønn: At du kanskje kan få ny åpenbaring av evangeliet - bli begeistret for evangeliet, få nytt mot til og dele det med andre og bli inspirert i din personlige bibellesning.

1. EVANGELIET - BEGYNNER MED DEN EVIGE GUD Rom 1; 5: "Ved Ham"!
I begynnelsen var den treenige Gud - Gud Fader, Guds sønn og Gud Den Hellig Ånd!
Menneskets vil sette seg selv i sentrum og finne meningen med livet ved og ta utgangspunkt i seg selv
Men Evangeliet setter Jesus Kristus i sentrum (Rom 1)
Kristus i Gud er alle tings begynnelse
- Jesus er Gud sønn - bevist ved oppstandelsen fra de døde
- Jesus er oppfyllelsen av skriftene og profetene forventning til frelse!
- Hvert menneske er skapt av Gud - til hans glede.
- Hvert menneske er elsket av Gud
- Hvert menneske har kunnet kjenne (erfare) Gud
Rom 1;20: For helt siden verdens skapelse har Hans usynlige egenskaper* vært klart synlige; det gjelder Hans evige kraft og Hans guddommelighet; disse kan kjennes ut fra de gjerninger som er gjort.

2. SYNDENS NATUR OG GUDS RETTFERDIGE DOM
Synden kom inn i den skapte verden med de første menneskene - trengte igjennom til alle mennesker. Syndens natur gjorde at mennesket...
- byttet Guds sannhet mot løgnen
- tilbad og tjente det skapte isteden for Skaperen (opphøyet seg selv, planter, dyr og det skapte).
- holdt sannheten nede i urettferdighet
- Gud overgav menneskeslekten til et uverdig sinn, så de gjør de ting som ikke sømmer seg.

KONSEKVENSEN av OPPRØRET: HELE VERDEN STOD SKYLDIG FORAN GUD (kap 1 - 3)
Menneskeslekten kom under Guds vrede og strenghet - kommer av Guds hellighet. Paulus beskrivelser menneskets tilstand i SYNDENATUREN - fra et universelt perspektiv:
1. Ikke en rettferdig v.10
2. Ikke en forstandig v.11
3. Ikke en som søker Gud
4. Alle er veket av v.12
5. Alle er udugelige
6. Ikke noen gjør det gode
7. Strupen er en åpen grav v.13
8. De bruker sin tunge til svik
9. Ormegift er under deres lepper
10. Munn er full av forbannelse og bitterhet v.14
11. Raske er deres føtter til å utøve blod v.15
12. Ødeleggelse og elendighet er det på deres veier v.16
13. Freds vei kjenner de ikke v.17
14. Gudsfrykt er det ikke for deres øyne v.18
15. Kvinnen forlot det naturlige samlivet med mannen og ble opptent i sin lyst etter andre kvinner.
16. Mannen likeså, forlot det naturlige samlivet med kvinnen og ble opptent i sin lyst etter andre menn.
17. Menneskeheten er full av urettferdighet
18. Seksuell umoral,
19. Usselhet,
20. Grådighet og ondskap
21. Den er full av misunnelse, mord, strid og falskhet
22. De gjør det ikke bare disse gjerningene selv - men de gir også sin støtte til de andre som gjør det, osv..
Verden befant seg i en fullstendig hengemyr!

Loven, gitt ved Moses frelser dere ikke fra denne tilstanden - men den avdekker synden og den håpløse tilstanden
Hedningene som har samvittighetens lov kan ikke frelse
Rom 8:3 Loven er maktesløs p.g.a. kjødet (menneskes falne natur).
Rom 3:23 ALLE har syndet - ALLE skyldige og ved loven kommer erkjennelse av synd (Rom 3:20).

3. MEN ALLE MENNESKER ER INKLUDERT I FRELSESVERKET. LES: Rom 3; 21-26. MEN NÅ...
Rettferdiggjørelsen ved tro på Jesus Kristus -rettferdiggjør og renser fra synden.
Tre bilder:
- Rettferdiggjørelsen - bilde fra rettssalen. Gud erklærer den skyldige rettferdig for Jesu skyld.
- Forløsningen - bilde fra slavemarkedet. Jesus er vår løsepenge og han betaler prisen får vår frelse og menneske går fri.
- Nådestolen - bildet på Jesu forsoning. Kristus er vår nådestol ved sitt blod - vår forsoning J.fr Hebr 9:1 ff og 1. Kongebok 1:1 ff (Adjonja som grep om hornene på nådestolen og redde livet).

AVSLUTNING:
Kristus er verdens frelser. Det er vårt evangelium. Gud gjør ikke forskjell på folk. Alle dem som tok i mot ham, dem gav han rett til å være Guds barn, de som tror på hans navn Joh 1;12.

 

Gud gjør ikke forskjell på folk - Del 1 Gud gjør ikke forskjell på folk - Del 1

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda