Gud gir ny kraft

av Jan Inge Espedal

"Vet du ikke, har du ikke hørt? Herren er den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett og ikke sliten, ingen kan utforske hans forstand. Han gir den trette kraft, og den som ikke har krefter, gir han stor styrke. Gutter blir trette og slitne, unge menn snubler og faller. Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette." Jes. 40:28-31

Gud gir ny kraft!

av Jan Inge Espedal

Jesaja 40, 28 – 31:

Vet du ikke, har du ikke hørt? Herren er den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett og ikke sliten, ingen kan utforske hans forstand. Han gir den trette kraft, og den som ikke har krefter, gir han stor styrke. Gutter blir trette og slitne, unge menn snubler og faller. Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette.

Gud gir ny kraft | God gives new strength
----------------------------------------------------------------------------
For English - please copy the study in "Google Translate"
-----------------------------------------------------------------------------

1. Gud har uendelig mye kraft!

Gud er evig - Han har alltid vært, og kommer alltid til å være. Han ER («Jeg ER»)

Gud er skaperen - Han har skaperkraft.

Gud blir ikke trett eller sliten - Han er alltid 100% «på». Kapasiteten Hans er alltid på maks.

Gud kan ikke begrenses – ingen mennesker kan endre Guds faktiske storhet

Salme 121, 4:

«Se, han blunder ikke og sover ikke,…»

 

2. Ventetid kan være din beste venn!

Jesaja 40, 31: «Men de som venter på Herren,…»
Ventetid – mellomfase – «ingenmannsland» – stillhet – ingenting skjer – ørken – «AV-periode»

1. Kongebok 19, 11 – 13:

Da sa Herren: «Gå ut og still deg opp på fjellet for Herrens ansikt, så vil Herren gå forbi!» Foran Herren kom en stor og sterk storm som kløvde fjell og knuste klipper, men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet en ild, men Herren var ikke i ilden. Etter ilden – lyden av skjør stillhet. Da Elia hørte den, dro han kappen for ansiktet, gikk ut og stilte seg i huleåpningen.Da lød det en stemme som sa: «Hvorfor er du her, Elia?»

Gud taler gjerne gjennom stillhet, når du er i «ingenmannsland,» eller i en mellomfase.

Noen ganger taler han så stille og forsiktig, at vi må skjerpe oss for å skjønne at det faktisk er Gud som taler.
Selv om «ventetid» kan være utfordrende, kan det nettopp være denne tiden som gjør at Gud kan virke i livet ditt, og eventuelt forberede deg for neste fase.

3. Gud gir ny kraft!

Jesaja 40, 31:

«Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette.»

Gud gir ny kraft til de som venter på Ham. Menneskeliv som Gud får berøre, blir forandret! Å løfte vingene som ørnen er et bra bilde, da ørnen bruker luftstrømmene meget aktivt for å fly. Det kan være et bilde på at Guds «luftstrømmer» løfter oss opp når vi «sprer vingene» (ber Gud om hjelp, tar et steg i tro).

Romerbrevet 8, 32:

«Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham?»

Tro at Jesus er kilden til alt du trenger!

------------------------------------------------------------

TIL SAMTALE I LIVSGRUPPENE

-------------------------------------------------------------

Hvordan kan du selv tro, samt formidle til andre, at Gud har uendelig mye kraft?

Hvordan kan «ventetid» være din beste venn?

Hvordan kan du bringe Guds kraft inn i andres liv?

Gud gir ny kraft Gud gir ny kraft

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda