Gud er virksom i oss

av Arnfinn Clementsen

Fill 2:13   For det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. Phill 1:23 It is God who works in you both to will and to do for his good plesure

Innledning: 2017 - ett år av vekst - a year of growth!

Ja, vi vil at 2017 skal bli et år av vekst!

Vekst handler om at Gud må få virke i og gjennom oss

 

1.     Gud virker i og gjennom oss - God works in you and through you

Gud er virksom:

* i verden: alle steds nærværende

* i kirken/ menigheten: Kirken er Hans kropp på jorden
   IKKE bygningen, men folket
   Hebr. 3:6  Og hans hus er vi - his house we are

* i deg og meg - i den som tror

Gamle pakt: Den Hellige Ånd over mennsker
Nye pakt: Den Hellige Ånd i og gjennom mennesker
Vi er Hans kropp; vi er hans hender, føtter, munn, ører, øyne...

Efes 1:19 hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror
Efes 3:20 Han som virker i oss med sin kraft  og kan gjøre
            uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår

- according to the power that works in us

 

2.   Gud virker i oss - å ville - to will

Vår egen vilje og Guds vilje
Den Hellige Ånd vil virke i oss slik at vi vil det Gud vil
Det nye livet i deg vil det Gud vil  

Rom 8:6  For det kjøttet vil, er død, men det Ånden vil,
             er liv og fred
- carnally minded- spiritually minded)
Joh 15:7 Hvis dere blir i meg og mine ord blr i dere, be da om hva
            dere vil, og dere skal få det

3.     Gud virker i oss - å gjøre - to do

Han virker i oss med kraft til å gjøre!
Jakob 2:26 som kroppen er død uten ånd, er troen død uten
            gjerninger

Troens gjerninger (handling) virket av DHÅ

 

Avslutning: Guds vilje er alltid god - The will of God is always good!

 

Spørsmål til samtale - Quiestions for conversation:

 

  • Hva betyr det at Gud bor i deg og virker i deg?
  • What does it mean that God lives in you and works in you
  • Hvordan kan vi slippe Jesus mer til i og gjennom våre liv?
  • How can we give more room for Jesus in and through our lives
  • Hvordan kan vi vite hva som er Guds vilje - og våge å gjøre det?
  • How can we know the will og God - and dare to do it

 

 

 

 

Gud er virksom i oss Gud er virksom i oss

Tilbake til talereferater

 

 

Gud er vår tro og vårt liv!

av Tormod Røyland

Hør budskapet fra søndagens gudstjeneste her!

Les mer..

Gud er vår tro og vårt liv! Gud er vår tro og vårt liv!