Gud er virksom i oss

av Arnfinn Clementsen

Fill 2:13   For det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. Phill 1:23 It is God who works in you both to will and to do for his good plesure

Innledning: 2017 - ett år av vekst - a year of growth!

Ja, vi vil at 2017 skal bli et år av vekst!

Vekst handler om at Gud må få virke i og gjennom oss

 

1.     Gud virker i og gjennom oss - God works in you and through you

Gud er virksom:

* i verden: alle steds nærværende

* i kirken/ menigheten: Kirken er Hans kropp på jorden
   IKKE bygningen, men folket
   Hebr. 3:6  Og hans hus er vi - his house we are

* i deg og meg - i den som tror

Gamle pakt: Den Hellige Ånd over mennsker
Nye pakt: Den Hellige Ånd i og gjennom mennesker
Vi er Hans kropp; vi er hans hender, føtter, munn, ører, øyne...

Efes 1:19 hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror
Efes 3:20 Han som virker i oss med sin kraft  og kan gjøre
            uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår

- according to the power that works in us

 

2.   Gud virker i oss - å ville - to will

Vår egen vilje og Guds vilje
Den Hellige Ånd vil virke i oss slik at vi vil det Gud vil
Det nye livet i deg vil det Gud vil  

Rom 8:6  For det kjøttet vil, er død, men det Ånden vil,
             er liv og fred
- carnally minded- spiritually minded)
Joh 15:7 Hvis dere blir i meg og mine ord blr i dere, be da om hva
            dere vil, og dere skal få det

3.     Gud virker i oss - å gjøre - to do

Han virker i oss med kraft til å gjøre!
Jakob 2:26 som kroppen er død uten ånd, er troen død uten
            gjerninger

Troens gjerninger (handling) virket av DHÅ

 

Avslutning: Guds vilje er alltid god - The will of God is always good!

 

Spørsmål til samtale - Quiestions for conversation:

 

  • Hva betyr det at Gud bor i deg og virker i deg?
  • What does it mean that God lives in you and works in you
  • Hvordan kan vi slippe Jesus mer til i og gjennom våre liv?
  • How can we give more room for Jesus in and through our lives
  • Hvordan kan vi vite hva som er Guds vilje - og våge å gjøre det?
  • How can we know the will og God - and dare to do it

 

 

 

 

Gud er virksom i oss Gud er virksom i oss

Tilbake til talereferater

 

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda