Gud er overnaturlig

av Jan Inge Espedal

1 Mosebok 1,1: ”I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.”
Påstand nr 1: Hvis bibelens aller første vers er usant, eller bare delvis sant, så rakner den
kristne troen, og det danner grunnlag for rare bibeltokninger, samt hensikten med livet blir
veldig uklar og udefinerbar.
Påstand nr 2: Hvis bibelens aller først vers er sant, så stemmer bibelen, og alle brikkene faller
på plass!

Bibelens første vers er kort, men innehar noen meget viktige sannheter som kan hjelpe
mennesker å tro på at Gud er overnaturlig:

  • Gud har alltid vært, Han er evig!
  • Alt starter med Gud!
  • Gud kan skape ut av ingenting!
  • Gud er guddommelig, Han er overnaturlig!

Lukas 1,26-38

Engelen Gabriel kommer med beskjed til Maria om at hun skal føde Guds sønn, og gi Han
navnet Jesus! Maria stiller følgende spørsmål: "Hvordan kan dette gå til, da jeg ikke har levd
med noen mann?"

Kanskje noen opplever at Gud har talt til dem, men de har bare et stort spørsmål; hvordan skal
dette gå til? Det er helt menneskelig og naturlig å stille seg dette spørsmålet.

Maria får til svar: "Den Hellige Ånd skal komme over deg, og kraften fra Den Høyeste skal
overskygge deg."

Den Hellige Ånd / Gud skal gjøre det som ikke vi mennesker forstår! Når vi ber, så trenger
vi ikke å vite hvordan alt skal ordne seg. Dette er Guds sak! Ikke la oss bli distrahert
av "hvordan" spørsmålet, hvis det er et område som tilhører Gud! Veldig mye kan ordne seg
når man tror på en overnaturlig Gud!

Lukas 1,37: "For ingenting er umulig for Gud."

Guds plan er ikke bare at vi skal leve naturlige liv, Han vil også at alle troende skal leve
overnaturlig!

Noen områder der vi kan leve i det overnaturlige:

1. Fellesskap med andre kristne - Jesus er midt i blant oss

2. Kommunikasjon med Gud - Gud hører vår bønn, og svarer, Gud taler gjennom Bibelen

3. I møte med andre mennesker - Kunnskapsord, profeti og visdomstale

4. Økonomi - Den som gir blir velsignet!

5. Helse - Fysisk og mental helse. Jesus er "Legenes lege"

6. Livet - "Født på ny" av Guds Ånd. Et overnaturlig mirakel å bli frelst.

Romerbrevet 8,32: "Han som ikke sparte Sin egen Sønn, men gav Ham for oss alle, hvordan
skal Han kunne annet enn å gi oss alle ting med Ham?"

Gud virker i en overnaturlig dimensjon, som alle troende kan benytte seg av!

Vi kan velge å tro på Guds suverenitet og leve et naturlig overnaturlig liv!

 

Gud er overnaturlig Gud er overnaturlig

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda