Gud elsker deg

av Åge Åleskjær

1Joh 4:10-19


Gud elsker deg
1Joh 4:10 I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at Han
har elsket oss og har sendt Sin Sønn til soning for våre synder.
Gud er kjærlighet. Noe av det viktigste i liv er å vite at Gud elsker oss.
Du er Guds favoritt. Det er alle andre også, men du må for din del vite at det gjelder
akkurat deg. Det forandrer hele ditt liv.

Kjærligheten er drivkraften
1Joh 4:16 Og vi har lært kjærligheten å kjenne og kommet til tro på kjærligheten,
den som Gud har til oss. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten,
blir i Gud, og Gud i ham.
Ekte kjærlighet forløser tro. Vi har opplevd kjærligheten, vi tror på kjærligheten,
og på grunn av Guds kjærlighet opplever vi helbredelser og under.
Jesus hadde medynk med mennesker. Kjærligheten var drivkraften i hans liv.
Slik blir det også i våre liv når vi tar imot Guds kjærlighet.
Tro uten kjærlighet blir prestasjon og loviskhet. Den gagner oss ingenting.
Kjærligheten må være vår motor.

Vår respons på Hans kjærlighet
1Joh 4:19 Vi elsker Ham fordi Han har elsket oss først.
Gud elsker oss. Vår kjærlighet til Gud og andre mennesker blir hjertets respons på
Guds kjærlighet til oss.

Gud elsker deg Gud elsker deg

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda