Gud, FAR elsker deg

av Tormod Røyland

Gud, FAR elsker deg Gud, FAR elsker deg

Tilbake til talereferater

 

 

Grip dagen

av Arnfinn Clementsen

Hør budskapet fra søndagens gudstjeneste her, eller se det på livestream!

Les mer..

Grip dagen Grip dagen