Gud, FAR elsker deg

av Tormod Røyland

Gud, FAR elsker deg Gud, FAR elsker deg

Tilbake til talereferater

 

 

Gudstjeneste

av Egil Svartdahl

Hør budskapet fra søndagens gudstjeneste her!

Les mer..

Gudstjeneste Gudstjeneste