Gud, FAR elsker deg

av Tormod Røyland

Gud, FAR elsker deg Gud, FAR elsker deg

Tilbake til talereferater

 

 

At jeg kan kjenne Ham

av Julius Mba

Hør talen fra søndagens gudstjeneste her!

Les mer..

At jeg kan kjenne Ham At jeg kan kjenne Ham