Gud, FAR elsker deg

av Tormod Røyland

Gud, FAR elsker deg Gud, FAR elsker deg

Tilbake til talereferater

 

 

Tilgjengelig for Gud

av Tormod Røyland

Hør talen fra Søndagens gudstjeneste her!

Les mer..

Tilgjengelig for Gud Tilgjengelig for Gud