Gud Fader eller gudfaren?

av Tormod Røyland

TEKST: Hebr 10; 19 -25.

INNLEDNING:
Hva slags Gudsbilde er det som styrer livet vårt og som driver oss?
Vi vet at barn som vokser opp med fedre (og mødre) som er harmoniske og sunne, overfører gode
forutsetninger for barnas utvikling og voksenliv.
Slik er det også i kristenlivet. Det bildet som du har av Gud vil bestemme hvor frimodig du vil leve ditt
kristenliv innfor Gud og mennesker.
Dessverre lever en del kristne med Gud som en Corleone (mafiaboss) i sitt liv. En Gud som man skal
tilfredsstille og ”deale” - med for å ha fred og trygghet….

1. Gud inviterer oss med en åpen favn!
a) Jesus oppfylte budet og lovens krav og forsonte oss med Gud. - Mens vi ennå var syndere,
døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige.

b) Vers 19: Vi har fått frimodighet til å gå inn i helligdommen
(Sit: "Det er lett nok å vise veien til slottet, men det er langt fra noen å ha myndighet til
å føre noen helt inn til kongen").
- Men Jesus gjorde det!
- Bibelen kaller denne forrett for NÅDE!!

c) Vers 20: Vi har en ny og levende vei
"NY" (i motsetning til "gammel": Loven - gudfaren)
"LEVENDE VEI" = Jesus!

d) Vers 21: Yppersteprest
Jesus - vår yppersteprest, som forsonte oss med sitt eget blod.

2. Avslør "gudfaren" i livet! Frykt for straff driver mennesker.
a) Negativt Gudsbilde
- Gud er lunefull og uforutsigbar.
- Gud straffer med sykdom eller konkurs.

NEI! Gud godhet driver oss til omvendelse.
Guds kjærlighet er betingelsesløs - Betingelsene ble oppfylt i Jesus!

b) Gud er forsonet:
2Kor 5:19.. for Gud var i Kristus og forlikte verden med Seg Selv, så Han ikke tilregner dem
overtredelsene deres, og har lagt forlikelsens ord ned i oss.

3. Gud vil aldri bruke frykt eller straff for å få sin vilje igjennom.
Gud leder oss aldri gjennom "negativ inspirasjon"
a) Ingen frykt eller fordømmelse i DHÅ - kraft, kjærlighet og
sindighets Ånd - positiv Ånd.
1. Joh 3;20-23 GUD FADERS hjerte.
- Troen på Jesus tar oss ut av gudfaderens herredømme og inni Gud Faders liv og
velsignelse.

b) Hvor kommer fordømmelsen fra?
- Menneskets eget hjerte (kjødelige): Mat 9:4 Men Jesus kjente tankene deres og
sa: "Hvorfor tenker dere ondt i deres hjerte?

- Fordømmelse kommer fra Loven i Den gamle pakt: "We make a deal.."
- Den onde - anklageren: Åp 12;10 ..anklageren blant brødrene våre, han som
anklaget dem framfor Gud dag og natt,...

AVSLUTNING
Gud står med en åpen favn. Vi må lære og erfare at Gud ønsker å vise oss sin kjærlighet og ha
inderlig fellesskap med oss.
Joh 3;17: Gud sendte ikke sin sønn til verden for å fordømme verden, men for at verden skulle bli
frelst ved Ham!

 

Gud Fader eller gudfaren? Gud Fader eller gudfaren?

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda