Grunnvollen som alltid holder

av Jan Inge Espedal

Livet kan på mange måter sammenlignes med et byggverk, og det er spesielt noen faktorer
som er viktige for at byggverket skal bli vellykket. Det er viktig å grave dypt nok ned til at
man får et fast og stødig underlag, og man må støpe en solid grunnmur. Det fundamentet
man bygger huset på er uten tvil det viktigste. Man kan spikre en planke skjevt, og det kan
man rette opp igjen, men hvis noe er galt med selve fundamentet man bygger på, da har man
problemer.

Matt 7,24-27
Derfor; hver den som hører disse Mine ord og gjør etter dem, ham vil Jeg sammenligne med
en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Og regnet øste ned, vannflommene kom, og vinden
blåste og slo mot dette huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Men hver den
som hører disse Mine ord og ikke gjør etter dem, han er lik en uforstandig mann som bygde
huset sitt på sand. Og regnet øste ned, vannflommene kom, og vinden blåste og slo mot dette
huset. Og det falt. Og fallet var stort.

Det er mulig å bygge et vakkert hus selv om fundamentet og underlaget er dårlig. Men den
dagen uværet kommer kan hele huset bli ødelagt, selv om alt ser så bra ut.

Ved å bygge livet på grunnvollen Guds ord, og bygg det på personen som hele Guds ord
sentreres om, nemlig Jesus Kristus, vil man ha en urokkelig grunnvoll som holder til og med
gjennom døden.

Materielle ting, vennskap, gode familier, jobbkarriere og lignende er i seg selv bra, men man
kan ikke la dette være selve fundamentet, hvis man ønsker en urokkelig grunnmur. Hvis det
verst tenkelige skjer, vil grunnmuren da bli stående? Dette er et spørsmål som bør stilles i
forhold til om fundamentet man bygger livet sitt på er solid nok.

Joh 3,16-17 For så høyt har Gud elsket verden at Han gav Sin Sønn, Den Énbårne, for at hver
den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke Sin Sønn til
verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved Ham.

Det finnes ikke lydfil til denne talen dessverre.

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda