Gode vaner

av Jan Inge Espedal

Ordspråkene 22, 6 ”Lær den unge den veien han skal gå, så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel.”

De aller fleste mennesker har en spesiell væremåte, holdninger og gjerninger som blir gjentatt igjen og igjen. Dette er det som kalles vaner. Det at mennesker ofte handler etter samme mønster som tidligere, kan faktisk være en styrke i livet. Man kan se på egenskapen med å tilegne seg vaner som Guds gave til oss mennesker, slik at vi kan komme inn i mange gode handlemønstre.

Guds ord oppmuntrer til å lære den unge den veien han skal gå, vi snakker altså om å
innarbeide gode vaner allerede fra barnealder, slik at barna helt "gratis" kan få med seg gode
vaner i livet.

En studie om vaner, sier at 90 prosent av daglig atferd er basert på vaner. Det vil med andre
ord si at mye av livet nærmest går på "autopilot". Det er derfor det er viktig å innarbeide gode
vaner og rutiner, og kvitte seg med negative uvaner.

Apostlenes gjerninger 2, 42-47 "Og de holdt hele tiden urokkelig fast ved apostlenes lære
og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. 43 Da kom det frykt over hver sjel,
og mange under og tegn ble gjort ved apostlene. 44 Alle som trodde, var sammen og hadde
alle ting felles. 45 De solgte av eiendelene og det de hadde, og delte dem ut til alle, ettersom
enhver hadde behov. 46 De holdt seg daglig med ett og samme sinn i templet, og de brøt
brødet i hjemmene. De åt sin mat med glede og hjertets oppriktighet. 47 Hele tiden lovet
de Gud, og de hadde velvilje hos hele folket. Og daglig la Herren dem som ble frelst til
menigheten."

De første kristne hadde mange gode vaner som de gjentok. De holdt fast ved gode vaner og
repeterte en del ting daglig.

For å innarbeide nye vaner så er starten på dette å ta en klar bestemmelse om hva du skal
endre, og det samme gjelder i forhold til en uvane som du vil kvitte deg med. En tydelig
bestemmelse er helt avgjørende for å lykkes.

En viktig faktor i forhold til å endre atferd er å lytte til gode veiledere:

Ordspråkene 10, 17 "Den som tar vare på rettledning, er på livets sti, men den som avviser
irettesettelse, farer vill."

Andre mennesker kan være gull verdt i forhold til endring i livet. Det å lytte til ledere i
menigheten, god forkynnelse og gode kristne søsken kan være den faktoren som blir til din
suksess.

Bestem deg i dag for en god vane du ønsker å innarbeide, og eventuelt en uvane du ønsker å
kvitte deg med!

Lykke til!

 

Gode vaner Gode vaner

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda