Gode nyheter til alle

av Arnfinn Clementsen

Rom 1:16-17 For jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium, for det
er Guds kraft til frelse for hver den som tror

Vi lever i en verden full av dårlige nyheter og reklame som ikke holder hva det lover.
Vårt budskap er evangeliet – og det betyr alltid gode nyheter – og gode nyheter til alle. Og det holder hva det lover!

 

Rom 1:16-17 For jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium, for det
er Guds kraft til frelse for hver den som tror

Vi lever i en verden full av dårlige nyheter og reklame som ikke holder hva det lover.
Vårt budskap er evangeliet – og det betyr alltid gode nyheter – og gode nyheter til alle. Og det holder hva det lover!

1. Vårt budskap er evangeliet - alltid gode nyheter
a. Evangeliet er sant - det har bestått prøven
Jesus har stått opp fra de døde, Han lever, og vi har opplevd det!
b. Evangeliet er godt – ingen baktanker eller betingelser med liten skrift
i kontrakten.
c. Evangeliet er relevant- til alle tider – for alle generasjoner.
Møter menneskers dypeste behov; meningen med livet, behovet for tilgivelse og et godt selvbilde, frihet fra skyld og skam, helbredelse og indre frihet, framtid og håp og et evig liv
d. Evangeliet er kraft – til å gjøre hva det sier . Mer enn en diagnose, det er Guds medisin
e. Evangeliet er gratis – av nåde – det er betalt

2. Vi behøver å forstå evangeliet
Jesus har gjort alt som behøves for å frelse oss mennesker!
Syndefallet brakte synd, sykdom, forbannelse og død
Jesu kors brakte gjenopprettelse for syndefallet og dets følger
Vi er nå under velsignelsen – ikke forbannelsen

3. Alle må få høre de gode nyhetene
Del de gode nyhetene med dine venner om Jesus!

Gode nyheter til alle Gode nyheter til alle

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda