Gode gjerninger

av Jan Inge Espedal

Hvilken plass har gode gjerninger i kristen tro? Dette spørsmålet blir aktualisert i denne talen.

 

 ---------------------------------------------------------------------------

For English - please copy the study in "Google Translate"
-----------------------------------------------------------------------------

 

Efeserbrevet 2, 8 - 10

For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.  9 Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. 10 For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

 

Gode gjerninger er en konsekvens av at man ER frelst, ikke for å BLI frelst. Dette er viktig å ha som fundament.

 

Titus 2, 11 - 14

For Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker. 12 Den oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv og verdslige lyster og leve forstandig, rettskaffent og gudfryktig i den verden som nå er, 13 mens vi venter på vårt salige håp: at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme i herlighet. 14 For Kristus ga seg selv for oss for å løse oss ut fra all urett og rense oss så vi kan være hans eget folk, som med iver gjør gode gjerninger.

 

Når en person har kommet til tro på Jesus, er det helt naturlig at det produseres gode gjerninger. Prioriteringer, fokus og livsstil vil bli preget av Guds ord og Guds ånd. Dette ærer Gud, velsigner medmennesker og er til glede for deg selv.

 

Hvis vi ikke skjønner at frelsen er starten på et spennende liv og at Gud har mange gode gjerninger vi skal få gjøre, kan livet bli KJEDELIG.

 

Noen områder der vi kan velge «Guds vei» eller ikke:

 

Tilgivelse - bitterhet | Bry seg - likegyldighet | Dele tro - hemmelig kristen |

 

Relasjon - isolasjon | Menighetsliv - «solo-liv» | Sjenerøsitet - egoisme |

 

Positive ord - baksnakking 

 

---------------------------------------------------------

TIL SAMTALE I LIVSGRUPPENE

-------------------------------------------------------------

Hvorfor er det viktig at kristne lever i Guds plan med sitt liv og gjør gode gjerninger?

 

Diskuter konsekvensene av å velge de ulike alternativene ovenfor!

(Eks: «tilgivelse - bitterhet»)

 

 

Gode gjerninger Gode gjerninger

Tilbake til talereferater

 

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda