God framtid!

av Arnfinn Clementsen

”For jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere, sier herren, tanker til fred og ikke til noe ondt. Jeg vil gi dere framtid og håp!”
”For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope” Jer 29:11 (NKJV)

Hvordan blir framtiden?
Jeg tror ikke på skjebnen - en forutbestemmelse til godt eller vondt.
Jeg tror på en personlig Gud som ønsker å hjelpe oss i våre valg og lede våre
liv i rett retning! Men vi har selv ansvar for våre liv og våre avgjørelser!
Vi skal se på tre områder som har stor innflytelse på framtiden!

1. Fred med Gud
Menneskets aller dypeste og sterkeste behov er fred med Gud
Synden skiller et menneske fra Gud - men Gud sendte Jesus !
Efes 2:14-18 7 Han kom og forkynte evangeliet om fred
Jes 53:4-5 5 Straffen for at vi skulle få fred, rammet Ham
Johs 14:27 Fred etterlater jeg dere, Min fred gir jeg dere
Rom 5:1-2 1 Da vi altså er rettferdiggjort ved av tro, har vi fred med Gud
Fred er ikke en følelse eller tilstand, men en stilling/ posisjon

2. Tilgivelse
Vi må blir ferdig med fortiden for å komme videre i våre liv
Vi behøver legedom for vonde sår som ødelegger framtiden!
Tilgivelse baner vei for legedom og gjenopprettelse
Efes 4;32 Og vær gode mot hverandre, vær barmhjertige og tilgi
hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus

Tilgivelse er en kraft i hverdagen - tilgi og be om tilgivelse!
Tilgivelse er en beslutning
Tilgivelse er vår respons på det som Jesus har gjort for oss!
Tilgivelse handler ikke om å ha rett - men om å gjøre rett

3. Tro
1Joh 5:4 Og dette er den seier som har seiret over verden, vår tro
"Gud gir oss alt vi trenger, med det vi vil ha, må vi går for"
- TRO
Hva vil du med framtiden? Koble vår tro til det vi ønsker!
2Kor 5:7 vi vandrer ved tro, ikke ved det synlige
Mark 11:22-24 23 tror at det han sier skal skje....
Frykt ikke, bare tro!
Din tro er ditt liv!

Guds tanker er framtid og håp!

 

God framtid! God framtid!

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda