God åndelig form

av Jan Inge Espedal

1.Mosebok 1.28a: Så velsignet Gud dem, og Gud sa til dem: ”Vær fruktbare, bli mange, fyll jorden og legg den under dere!”

Helt fra starten av designet Gud menneskene for at de skulle være fruktbare og utrette ting på jorden. Vi mennesker er skapt for å bære "frukt" med våre liv. Bibelen sammenligner oss med grener som er innpodet på et tre, vi kan ikke bære frukt av oss selv, men bare når vi er påkoblet Jesus. Slik som det er helt unaturlig at et frukttre ikke bærer frukt er det også helt unaturlig for en kristen å ikke bære frukt.

For å leve maksimalt i det som Gud har gitt oss gjennom Jesus, er det viktig å være i god "åndelig form". Noen viktige ingredienser for å leve et "fruktbærende" liv er: 1. Vennskap med Gud (bønn og samtale) 2. Lytte til Gud (lese i Bibelen) 3. Vennskap med hverandre (kristent fellesskap) 4. Gjøre gode gjerninger 5. Reklamere for Jesus

 

God åndelig form God åndelig form

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda