Gjennom stormer

av Arnfinn Clementsen

Mark 4:35-41
35 Samme dag, da det var blitt kveld, sier Han til dem:
"La oss dra over til den andre siden!"
Innledning: Historien om Jesus som stiller stormen
Jesus har nylig holdt en av sine berømte taler. Ofte samlet det seg
store folkemasser for å høre ham. Mange av disse talene holdt han ved
Gennesaretsjøen, ofte fra en båt som de la noen meter ut fra land. Folket
satte seg i åssiden ned mot sjøen, og vannet og vinden bar Jesu stemme
til dem med kraft. Akkurat dette var en slik dag. På kvelden sier Jesus til
disiplene sine: La oss dra over til den andre siden!

1. Vi skal over til den andre siden
v.35
La oss dra over til den andre siden
Det er alltid noe på gang i våre liv - nye faser
Vi skal over - vi skal videre
Men ikke glem øyeblikket! Dagen i dag en gave fra Gud
Ta vare på ord og løfter Gud har gitt deg - for dagen i dag, livet og framtiden

2. PLUTSELIG kommer stormen
v 37 Og det blåste opp til kraftig uvær
Vi opplever alle stormer i våre liv: Prøvelser, motgang, tunge dager
Noen ganger skifter ting i livet karakter - plutselig.
Sykdom, miste jobben, økonomisk konkurs, en ulykke, miste en kjær osv
Uansett er Jesus der midt i stormen!

3. Jesus er alltid der midt i stormen, og han har sagt at vi
skal over til den andre siden!
v.38
Bryr du deg ikke om at vi går under
Rom 8:28
Vi vet at alle ting virker sammen til det gode for dem som
elsker Gud, for dem som er kalt etter Hans rådslutning
2Kor 2:14
Gud være takk som alltid leder oss i triumftog med
Kristus...

Avslutning: Hva Jesus lærer oss
Mark 4:40
Hvorfor ble dere så redde? Hvorfor har dere ikke tro?
- Jesus hadde indre hvile midt i storem
- Vår utfordring er å stole på det som Jesus har sagt.
- Vi skal ikke gå under, vi skal over!
- Jesus talte til omstendighetene - til bølger og storm
- Vi har myndighet til å lede våre liv og tale til omstendighetene
- Jesus har ikke lovet oss et liv uten stormer, men han har lovet å være
med oss gjennom alt
- Med Jesus "i båten" kommer vi alltid igjennom

 

Gjennom stormer Gjennom stormer

Tilbake til talereferater

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda