Gjennom stormer

av Arnfinn Clementsen

Mark 4:35-41
35 Samme dag, da det var blitt kveld, sier Han til dem:
"La oss dra over til den andre siden!"
Innledning: Historien om Jesus som stiller stormen
Jesus har nylig holdt en av sine berømte taler. Ofte samlet det seg
store folkemasser for å høre ham. Mange av disse talene holdt han ved
Gennesaretsjøen, ofte fra en båt som de la noen meter ut fra land. Folket
satte seg i åssiden ned mot sjøen, og vannet og vinden bar Jesu stemme
til dem med kraft. Akkurat dette var en slik dag. På kvelden sier Jesus til
disiplene sine: La oss dra over til den andre siden!

1. Vi skal over til den andre siden
v.35
La oss dra over til den andre siden
Det er alltid noe på gang i våre liv - nye faser
Vi skal over - vi skal videre
Men ikke glem øyeblikket! Dagen i dag en gave fra Gud
Ta vare på ord og løfter Gud har gitt deg - for dagen i dag, livet og framtiden

2. PLUTSELIG kommer stormen
v 37 Og det blåste opp til kraftig uvær
Vi opplever alle stormer i våre liv: Prøvelser, motgang, tunge dager
Noen ganger skifter ting i livet karakter - plutselig.
Sykdom, miste jobben, økonomisk konkurs, en ulykke, miste en kjær osv
Uansett er Jesus der midt i stormen!

3. Jesus er alltid der midt i stormen, og han har sagt at vi
skal over til den andre siden!
v.38
Bryr du deg ikke om at vi går under
Rom 8:28
Vi vet at alle ting virker sammen til det gode for dem som
elsker Gud, for dem som er kalt etter Hans rådslutning
2Kor 2:14
Gud være takk som alltid leder oss i triumftog med
Kristus...

Avslutning: Hva Jesus lærer oss
Mark 4:40
Hvorfor ble dere så redde? Hvorfor har dere ikke tro?
- Jesus hadde indre hvile midt i storem
- Vår utfordring er å stole på det som Jesus har sagt.
- Vi skal ikke gå under, vi skal over!
- Jesus talte til omstendighetene - til bølger og storm
- Vi har myndighet til å lede våre liv og tale til omstendighetene
- Jesus har ikke lovet oss et liv uten stormer, men han har lovet å være
med oss gjennom alt
- Med Jesus "i båten" kommer vi alltid igjennom

 

Gjennom stormer Gjennom stormer

Tilbake til talereferater

 

 

Himmelen til jorden

av Rune Borgsø

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda